Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

– Finnes det empiri på utsagnet «mangfold er en ressurs i samfunnet»?

STILLER SPØRSMÅL: Trond Ellingsen mener rapporten om levevilkårene på Borgen mangler konklusjoner og forslag til tiltak.

Innspill. Frps Trond Ellingsen sier han sitter igjen med flere spørsmål enn svar etter å ha lest rapporten om livet på Borgen.

BAKGRUNN: Frp-leder slakter Borgen-rapport

Nylig presenterte rådmannen i Asker en rapport om levevilkår og oppvekstsvilkår på Borgen, for kommunestyret.

Oppdraget fra Askers politikere var «å gi et grunnlag for videre utvikling og prioriteringer». Rapporten kan lastes ned fra Asker kommunes utmerkede hjemmeside

Når kommunen bruker betydelig med tid og penger på å utarbeide en slik rapport bør man forvente en slags konklusjon – et forslag til hva som bør gjøres for å redusere de problemer som rapporten tross alt peker på.

Men det leter man forgjeves etter. I stedet sitter leseren igjen med inntrykk av at forfatterne går som katten rundt den varme grøt, engstelig for å brenne seg på poten.

For hva menes når det i rapporten står at «Enkelte grupper med internasjonal bakgrunn er overrepresentert i gruppen med levekårsutfordringer»?

Er det tidligere ambassadeansatte man snakker om? Eller er det kanskje innvandrere fra muslimske land som ikke kan eller vil tilpasse seg norsk kultur? Ikke vet jeg, selv om jeg har en mistanke om hva svaret er.

LES MER:

Og hva menes når det i rapporten heter at «Mangfold er en ressurs i samfunnet»? Finnes det noe empiri på det? Er det ikke tvert om – man trives best sammen med sine egne, med dem som har den samme kulturelle ballast som en selv?

Og har ikke de mest suksessrike nasjoner i verden vært etnisk og kulturelt homogene?

Det er nok å vise til Sverige som i løpet av det siste tiårs innvandringstsunami har forandret seg fra Per Albin Hanssons svenska Folkhemmet til det land i verden der flest kvinner blir voldtatt sett i forhold til folketallet, bare slått av Sør-Afrika.

De problemer vi i dag ser i Hagaløkka-/Borgen-området skyldes en kombinasjon av fortidens synder og dagens politikk.

Fortidens synder med å sette opp en konsentrert blokkbebyggelse som en slags drabantby for å skaffe rimelige boliger til unge barnefamilier kan vi ikke gjøre noe med.

Det eneste vi kan gjøre noe med er fremtiden – å forhindre at de problemer som er der, får lov å utvikles videre. Helst bør de reduseres.

Før man kan løse et problem, må man definere hva som er problemet. Der gir rapporten om livet på Borgen ingen holdepunkter.

Så la meg gjøre det selv – problemet er kombinasjonen av norsk velferdsstat og ikke-vestlig innvandring.

Selv om dette er i strid med FrP’s program sier jeg det likevel – kontantstøtten og delvis også barnetrygden, er ødeleggende for integrering av minoritetskvinner.

Når man betaler kvinner for å stå ved kjøkkenbenken og føde barn, da bør det ikke være noen overraskelse at de gjør nettopp det. Får man disse kvinnene ut av hjemmet og inn i en jobb eller en frivillig aktivitet sammen med andre – menn og kvinner – med forskjellig bakgrunn, så blir disse kvinnene integrert. Og da blir hele familien integrert.

Det er nylig etablert en Borgen Nærmiljøsentral som gjør en flott innsats i området. De er herved gitt utfordringen til å få flere av minoritetskvinnene ut av hjemmet og inn i en eller annen aktivitet.

Hvor går så veien videre? Vi må tro at de fleste som i dag bor i området over tid vil greie seg bra – noen trenger mer tid, andre kortere.

Problemet er at Asker i årene som kommer vil få et stort press på seg til å bosette stadig flere ikke-vestlige innvandrere. Det er nettopp denne gruppen som skaper utfordringene, og de må jo bo et sted.

Så får hver enkelt av oss tro hva vi vil om hvor disse etter hvert kommer til å bli bosatt. Men det blir neppe på Nesøya.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.