Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Finansiering av samferdselsprosjekter

BOMRING: – Bompengene skal også finansiere annet enn egen nytte for bilistene – en ekstra skatt, skriver innsenderen. Her Bærumsbomringen i Bærumsveien like før Lysakerelva.

Utbygging. Hvordan skal alle byggeprosjektene finansieres?

Det er fortsatt uklart for meg. Fornebubanen, Bærumsdiagonalen, Lysaker, E18 Vestkorridoren med mer. Bare Høyre klarer dette, var budskapet under valgkampen.

Les også: – La bilen stå og reis kollektivt

Bompengene som nå kreves inn i stort monn, skal bare dekke deler av dette. E18 Vestkorridoren skal i hovedsak finansieres av en ny etterskuddsvis bompengeinnkreving når anlegget står ferdig (pluss litt fra bompengestasjonene til Oslopakke 3).

Det er en massiv bompengeinnkreving som nå starter. Den er tidsbegrenset, men kan vel aldri stoppes fordi bompengene brukes som et sterkt, aktivt og nødvendig virkemiddel for å redusere trafikken med dens støy, eksos og svevestøv.

Bompengene skal også finansiere annet enn egen nytte for bilistene – en ekstra skatt. Den er øremerket til kollektivtransport, sykkelveier og andre infrastrukturtiltak.

Bærum Høyre har lovet å «arbeide for en lavest mulig bompengeandel i prosjektet». E18 utløser muligheter for by- og tettstedsutvikling langs traseen. Det er en forutsetning at kommunene Bærum og Asker bidrar med grunneierbidrag. Stortinget er enig i det.

Det reduserer bompengebelastningen i tråd med Bærum Høyres programfestede mål. Det sikrer at vi ikke gjør noen tomteeiere ekstra rike for bilistenes regning; bare litt rikere.

Fornebubanen skal finansieres med blant annet 2,5 milliarder kroner i grunneierbidrag (Bærums andel). Et svært beskjedent beløp i forhold til den betydelig økte utnyttelsesgrad Bærum kommune planlegger å gi dem på Fornebu.

Nå forhandles det om Sandvika Øst hvor det forutsettes endelig ferdigstillelse etter at ny E18 er på plass. Legges det opp til grunneierbidrag til finansiering av E18, eller sikrer kommunen bare seg selv?

Det er nå behov for en enkel og forståelig helhetsoversikt. Hvem forskutterer hva, hvem garanterer og hvem betaler til syvende og sist.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Fint med et svar fra kommunalt hold. Det er jo kommunen som har kontroll over arealdisponering og forutsetningene for den.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler