Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Feil om tilbudet på Blakstad sykehus

– Det lønner seg ikke å skrive ut pasienter fort, skriver sykehussjefen på Blakstad sykehus.

– Det lønner seg ikke å skrive ut pasienter fort, skriver sykehussjefen på Blakstad sykehus.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Erik Hexeberg og Lise Askvik, representanter for Helsepartiet, kom fredag 3. september med et innlegg vedrørende tilbudet på Blakstad sykehus. Deres påstander kan ikke stå uimotsagt.

Hexeberg og Askvik skriver: «Sykehuset har dels rammefinansiering og dels stykkprisfinansiering basert på diagnoser ved utskrivning …»

Dette er direkte feil. I motsetning til det somatiske helsetjenestene, så er døgntilbudet til psykisk syke rammefinansiert. 

Dermed blir også det videre resonnementet til Hexeberg og Askvik feil. Det lønner seg ikke å skrive ut pasienter fort. Finansieringen er den samme uavhengig av pasientens liggetid i døgnavdeling.

Som svar på spørsmålet om det foregår en rasering av akuttpsykiatrien på Blakstad, mener jeg det er riktig å redegjøre for fakta.

I dag har Vestre Viken HF, klinikk for psykisk helse og rus, 190 sykehusplasser. Det er 134 sengeplasser på Blakstad og 56 plasser spredt mellom Bærum og Drammen på mindre enheter. Det nye sykehuset i Drammen skal ha 167 plasser. I tillegg kommer 33 plasser på andre enheter. 

Det er med andre ord snakk om en planlagt økning fra 190 til 200 plasser når det nye sykehuset står klart i 2025. Noen av funksjonene som i dag ligger utenfor Blakstad, vil bli plassert i det nye sykehuset, for å styrke pasientbehandlingen. 

Samlokalisering med somatikken og nye egnede lokaler vil innebære et kvalitetsløft for våre pasienter.

Endringene som skal gjøres fremover, vil dreie seg om tilpasninger til driften i nye og moderne lokaler. Vi vil forankre beslutninger i behovsanalyser og kapasitetsberegninger, i tillegg til innsikt fra brukere og medarbeidere. Før det tas beslutninger vil forslag til løsninger alltid risikoanalyseres.

Det er viktig at diskusjoner om helsetilbudet er basert på fakta. På den måten unngås misforståelser som skaper bekymring i befolkningen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.