Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Feil om reketråling i Oslofjorden

– Å forby reketråling er feil medisin. Klimaendringer, miljøpåvirkning og fritidsfisket er årsakene til at torsken er borte, skriver innsenderen.

– Å forby reketråling er feil medisin. Klimaendringer, miljøpåvirkning og fritidsfisket er årsakene til at torsken er borte, skriver innsenderen.

FOTO: PRIVAT

I Budstikka 18. mars vil Une Bastholm og Kristoffer Robin Haug (MDG) redde torsken ved å forby reketråling i Oslofjorden. 

Fiskerlaget Sør deler MDGs engasjement for havet. Et sunt hav er fiskernes livsgrunnlag, men å forby reketråling er feil medisin. 

Klimaendringer, miljøpåvirkning og fritidsfisket er årsakene til at torsken er borte.

Rapporten MDG viser til, «Krafttak for kysttorsken», er så full av feil at vi har krevd svar fra Havforskningsinstituttet om de står inne for konklusjonene. 

MDG beviser sin kunnskapsløshet når de hevder at dersom tråling hadde vært benyttet for elgjakt, ville metoden «rive med seg hjort, fugler, kaniner, bever, blomster, mose og trær i samme slengen».


Det er store forskjeller i bunnpåvirkning og bifangst for ulike trålredskaper. I Norge tillates kun de mest skånsomme. 

Vi påbyr sorteringsrist som hindrer at fisk havner i trålen. Ved bruk av selektiv oppsamlingspose er det likevel mulig å ta noe lovlig bifangst, tillatte grense i Skagerrak er 2,5 prosent torsk. Trålfisket overvåkes grundig av Kystvakta, som bare en gang (2015) har stengt et fiskefelt i fjorden.

Erlend Grimsrud er daglig leder i Fiskerlaget Sør.

Erlend Grimsrud er daglig leder i Fiskerlaget Sør.

FOTO: PRIVAT

I Oslofjorden har det vært forbudt å tråle grunnere enn 60 meter siden 1929. Lav overlevelse skyldes at torskeyngelen ikke finner mat, som følge av et økologisk skifte. 

Overflatevannet er mørkt av sedimenter og alger. Arter som det ikke fiskes på, er også borte. Artsmangfoldet er også borte der det ikke har vært trålet. 

Med ny teknologi kan trålerne nå fiske i trange mudderrenner på havbunnen som tidligere har vært «urørt» i frykt for at trålen skal hektes i fjellsider. Det som først fanges i nye trålfelt, er ikke torsk og stor fisk, men rester av plastavfall og spøkelsesteiner før de «jomfruelige» feltene gir rekefangst. 

I Nord-Norge fiskes for øvrig en tredjedel torskekvoten og over halvparten av hysekvoten med bunntrål, dette er blant verdens best forvaltede fiskerier med gode bestander.

Mattilsynet fraråder gravide, ammende og barn å spise lever og torskefilet fra Indre Oslofjord og Drammensfjorden på grunn av kvikksølv. Leveren inneholder mer perfluorooktansulfonatsyre (PFOS) og perfluorooktansulfonamid (PFOSA) enn noe annet sted i Norge. 

I Sandefjord og Grenlandsfjordene skal man holde seg unna sjømat på grunn av miljøgifter. I vassdragene som renner ut i Oslofjorden, er ferskvannsfisken uspiselig på grunn av våre miljøgifter. 

16 år etter at Norge forpliktet seg til Vanndirektivet, som skulle sørge for god miljøtilstand i ferskvann, elver og kystvann innen 2015, har Riksrevisoren slaktet implementeringen.

Reketrålfisket er miljøsertifisert. Et forbud for de 70 små båtene fra Østfold til Agder som driver et bærekraftig rekefiske, vil få store konsekvenser for fiskerne og kystbefolkningen til ingen nytte. 

Helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden må i stedet følges opp med nødvendige tiltak som kan bedre livsbetingelsene for fisken og fjorden. Fiskerinæringen kan da høste av overskuddet, og folk vil slippe å hente fisken sin i frysedisken.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.