Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Feil å rangere skoler

Der ligger den igjen, som en stein i skoen. Overskriften «Sjekk hvor god din skole er i lesing, regning og engelsk».

Bærum SV er kritiske til at Budstikka refererer resultatene fra nasjonale prøver.

Foto: KNUT BJERKE

Nasjonale prøver blir en sak i Budstikka hvert år. Som den ene definisjonen på hvor god skolene i kommunen er. Dette blir sannheten vi forteller hverandre, som foreldre og som elever. Vi mener at denne sannheten er feil. En god skole er mye mer enn tall på en prøve.

Nasjonale prøver er ikke ment som en rangering i lokalavisen, hvor skoler med akademisk flinke elever enda en gang kan slå seg på brystet. Det er ikke vanskelig å prestere med så flinke elever som Bærum har.

Nasjonale prøver kom i sin tid som et svar på at Norge gjorde det svært dårlig sammenlignet med andre land, på den internasjonale PISA-målingen. Skolemyndighetene ønsket dermed en ny oversikt over hva som skjedde i skolen. Dette kom da New Public Management seilet inn som en god idè på hvordan offentlige instanser skulle styres, også skolen.

Til tross for at tidsånden pekte på at den norske skolen ikke gjorde det så bra som vi ønsket, var ikke intensjonen med nasjonale prøver å rangere skolene i avisen. Vi ser dessverre at det er slik resultatene av prøvene blir brukt, til rangeringer hos både kommunal ledelse og foreldre.

Tanken da disse nasjonale prøvene ble innført, var at den enkelte lærer og skoleleder skulle få en pekepinn på hvordan den faglige fremgangen var, og hvordan skolen gjorde det sammenlignet med forventet fremgang og hva vi som samfunn tenkte en god skole skulle være. Nasjonale prøver er et utmerket verktøy for akkurat dette. Nasjonale prøver gir læreren beskjed om hvor skoen trykker og gir innsikt i hvordan hver enkelt elev gjør det, og hva den strever med. Dermed kan vi tilrettelegge undervisningen bedre. Dette er svært verdifullt.

Det skolene ikke trenger, er en rangering i media

Det skolene ikke trenger, er en rangering i media eller på Udir. Det er fint at skoleeier vet hva den enkelte skole strever med, men det å rangere skoler i media har aldri gjort en skole bedre. Det gjør bare at skoleledere, lærere og elever må håndtere det at de er på «den tredje dårligste skolen» i for eksempel regning det året. Det har vist at det skaper stigma, og ikke gir skolen den oppbakking skolen trenger.

Bærum SV ønsker derfor at Budstikka skal slutte å rangere skolene etter elevenes resultater. Vi vet at resultatene på testene stort sett bare viser hvilken demografi skolekretsen har, og i veldig liten grad hvordan skolen jobber med de enkelte elevene. 

I Bærum, som i mange andre kommuner, er det betydelige forskjeller mellom sosial bakgrunn og ressurser, og noen skoler vil dermed ha flere skoleflinke elever enn andre. En skole som løfter elevene som har en lenger vei å gå for å få en 4-er eller 5-er i fag som norsk og matematikk, er også en god skole og de gjør en viktig jobb. En jobb som ikke nødvendigvis synliggjøres på statistikkene. 

La derfor de nasjonale prøvene bli det verktøyet det var ment å være, slik at vi sammen kan fokusere på å tilrettelegge undervisningen til det beste for alle.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.