Bekjempelse av fattigdom i Asker

BEKYMRET: - De siste tiårene har Norge opplevd en negativ utvikling hvor flere og flere barn lever under fattigdomsgrensen. Asker kommune er intet unntak, skriver Kjell Sandanger, kommunestyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Asker.

BEKYMRET: - De siste tiårene har Norge opplevd en negativ utvikling hvor flere og flere barn lever under fattigdomsgrensen. Asker kommune er intet unntak, skriver Kjell Sandanger, kommunestyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Asker. Foto:

Av

Oppvekst. En voksen kvinne i Asker fortalte meg om sin barndom, hun var vokst opp under fattige kår.

DEL

Det handlet ikke om sult eller manglende tak over hodet, men om utenforskap, eksklusjon og det ikke å kunne delta aktivt i det sosiale liv når det kostet penger.

Les også: Samler inn julegaver på eget initiativ

Les også: Aktivitetskort for hvem?

– I voksen alder sliter jeg fremdeles med den psykososiale helse. Jeg har fremdeles mindreverdighetskompleks som igjen går ut over min familie og arbeidssituasjon, kunne hun fortelle.

De siste tiårene har Norge opplevd en negativ utvikling hvor flere og flere barn lever under fattigdomsgrensen. Asker kommune er intet unntak.

Dårlige levekår utfordrer barns muligheter til å realisere sine rettigheter. Alle barn skal ha de samme mulighetene til læring, utvikling og til å delta aktivt i sin sosiale fritid.

Barn som lever i fattigdom, blir ofte utestengt fra aktiviteter som koster penger. Her kommer forslaget om aktivitetskortet i Asker inn, noe Pensjonistpartiet fullt ut støtter.

Barns rettigheter er nedfelt i barnekonvensjonen som Norge har undertegnet. Pensjonistpartiet er glad for at kommunen tar dette på alvor og erkjenner at barnefattigdom finnes i kommunen.

Saken ble debattert i kommunestyret 14. november. Dersom Asker kommune følger opp bekjempelsen av barnefattigdom, vil dette gi en god barndom for alle og et homogent samfunn i Asker.

Årsaken til økende fattigdom kan ha mange faktorer. Forskning viser at barnefattigdom rammer spesielt barn av foreldre som har lav utdanning, er uten fast jobb og har ikke vestlig innvandringsbakgrunn.

Barn med en forsørger som mottar sosialhjelp, eller er velferdsavhengig, er også utsatt. Forskning viser også at fattigdom kan gå videre til neste generasjon.

Bekjempelse av barnefattigdom er en kompleks sak, og kommunen alene kan ikke bekjempe den.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Her må det til et samarbeid mellom det offentlige, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner for å nå flest mulig av barnefamiliene som sliter økonomisk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags