Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Farvel til Farvelbakken?

Fra en minnegudstjeneste på det gamle retterstedet og tingstedet Farvelbakken på Klokkarstua i desember 2020 i regi av Hurum historielag. – Vil kulturminnet bli offer for kommunesammenslåingen? spør innsenderne.

Fra en minnegudstjeneste på det gamle retterstedet og tingstedet Farvelbakken på Klokkarstua i desember 2020 i regi av Hurum historielag. – Vil kulturminnet bli offer for kommunesammenslåingen? spør innsenderne.

Foto: TORE RISKILD

Åpent brev til Asker ordfører Lene Øistese Winger Conradi:

15. mai 2018 gjorde Hurum kommunestyre dette enstemmige vedtaket:

«Kommunestyret ber rådmannen om at området «Farvelbakken», Hurums gamle rettersted, sikres i nødvendig omfang som hensynssone i kommuneplanen, i samarbeid med arkeologiske myndigheter. Det skal ikke gis tillatelse til tiltak i gjeldende delområde før hensynssonen er vedtatt. Det henvises til §§ 4f og 4j i kulturminneloven som spesielt omtaler denne typen kulturminner. Kommunestyret ber også om at det settes opp informasjonsskilt om stedets historie.»

Dette vedtaket kom ikke så langt at det ble implementert i arealplaner for Hurum før kommunen var gått over til historien. Her var det tale om et oversendelsesvedtak, der kommunens saksbehandlere ble gitt i mandat å utrede saken. 

Dette stiller et viktig prinsipielt spørsmål: Har den nye kommunen noe ansvar for å følge opp vedtak i en tidligere kommune? Hvis svaret på dette spørsmålet er negativt, står vi overfor et alvorlig demokratisk problem. 

Resultatet i dette tilfellet kan bli at kulturminnet blir sprengt og nivellert. 

Et spørsmål det er fristende å stille, er om ikke interessen for å bevare et slikt kulturminne hadde vært solid forankret i det politiske miljøet i Asker med en sentral lokalitet i «gamle» Asker. Vil kulturminnet bli offer for kommunesammenslåingen?

Riktignok foreligger det en plan for å bevare en flik i kanten av det området Hurum kommunestyre ville bevare. Det må oppfattes som en aksept for at vi står overfor et verneverdig kulturminne, men uten at man trekker den fulle konsekvensen av erkjennelsen.

Kulturminnets sentrale punkt, selve kollen, ønsker grunneier å sprenge bort, ikke for å bruke arealet, men for å bruke steinen som planeringsmasse. For ordens skyld må det sies at grunneier forholder seg til en godkjent reguleringsplan.

2. mars sendte undertegnede 11 medlemmer av tidligere Hurum kommunestyre en anmodning til kulturminneavdelingen i Viken om å vurdere statusen til Farvelbakken i henhold til kulturminneloven. Det ble understreket at dette var en hastesak.

Allerede 3. mars kom dette svaret fra Viken fylkeskommune, seksjon for arkeologi:

«Vi registrerer at det er et stort lokalt engasjement i denne saken. Vi ser det som positivt om det skal la seg gjøre å bevare stedet, da bergknausen har lokal verdi som tradisjonslokalitet i kommunen. Kulturminner og kulturmiljøer som er lokalt viktige er det i Norge kommunen selv som har forvaltningsmyndighet over. Her har fylkeskommunen kun en rådgivende rolle. … Det er opp til kommunen som planmyndighet å eventuelt bevare området som en tradisjonslokalitet. Det vil vi selvsagt bifalle.»

Vi, underskrevne representanter i Hurum kommunestyre, anmoder Asker kommune om å treffe tiltak for å bevare kulturminnet «Farvelbakken» i sin fulle utstrekning. 

Det vil være en anerkjennelse av Hurum kommunestyres enstemmige vedtak av 15. mai 2018, og dermed også av den likeverdige statusen Hurum hadde med de to andre kommunene ved fusjoneringen.

Else Marie Rødby (Sp, varaordfører Hurum), Kristin Ødeskaug Samuelsen (Sp), Christian Dyresen (V), Merete Haug (V), Gunn-Torill Homme Mathisen (V), Kent Lippert Olsen (KrF), Hilde Lengali (uavhengig) Andreas Brosø (uavhengig), Trond Røed (Frp, leder planutvalget Hurum), Martin Berthelsen (SV), Helge Haugen (MDG)

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.