Klarer vi å redusere bilbruken rundt skolene, gjør vi skoleveien tryggere. Jeg oppfordrer skolene til å søke om midler som skal stimulere barn til i størst mulig grad å gå eller sykle til skolen.

Eksempler på tiltak kan være støtte til trafikkvaktordning utført av voksne, følgevennordning eller etablering av trafikkontakt som koordinerer trafikksikkerhetsarbeidet.

Hver skole kan også søke opp til 40 kroner per elev på 1.–7. trinn til materiell, premiering og andre tiltak som stimulerer til økt aktivitet.

Les også: Kjører 90 km/t i skolevei med 50-grense

Les også: Disse ni skoleveiene i Asker og Bærum får støtte

Når elevene går eller sykler reduseres biltransporten i skolenes nærområder. Det gjør skoleveien tryggere, og barna får aktivitet og erfaring i trafikken.

Ofte er den største risiko for andres barn foreldre som kjører sine egne barn. Det er også viktig for folkehelsen at barn og unge bruker kroppen mer også utenom organiserte aktiviteter.

Ordningen er i år utvidet fra 4. klassenivå til alle trinn frem til 7. klasse, på grunn av at sykling nå er inkludert i ordningen.

Det er Statens vegvesen som administrerer ordningen. Alle kommunene i Akershus har søkt, og totalt cirka 30.000 elever fra 76 skoler har fått midler.

Å trygge barn og unge har lenge vært viktig for KrF. Heldigvis har vi nå fått gjennomslag for at man nasjonalt skal lage Barnas transportplan. Den skal ivareta barn og unges trafikksikkerhet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Planen vil utarbeides i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) som revideres hvert fjerde år. Løsninger for barn og unges trafikksikkerhet samles nå i et eget kapittel når neste NTP vedtas.

Jeg har stor tro på den første Barnas transportplan som kommer våren 2017 vil være bra for å sette barn og unges situasjon på dagsordenen.