Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fakta om laboratorieprøver

Håvard Selby Ebbestad er administrerende direktør i Fürst Medisinsk Laboratorium.
Håvard Selby Ebbestad er administrerende direktør i Fürst Medisinsk Laboratorium.

John Kjekshus, leder for venneforeningen for Bærum sykehus og tidligere hjertespesialist ved samme sykehus, argumenterer i et leserinnlegg 20. juni for at Bærums fastleger i større grad skal sende sine laboratorieprøver til Bærum sykehus, ikke til Fürst Medisinsk Laboratorium.

Som leder for en venneforening er Kjekshus i sin fulle rett til å komme med slike oppfordringer. Dessverre er argumentasjonen i stor grad bygget på grove faktafeil om både Fürst og hvordan Helse Sør-Øst organiserer dette.

1. Dersom prøvene sendes til Bærum sykehus, så slipper pasientene å ta prøvene på nytt ved en akutt innleggelse

Pasientene har selv tilgang til sine laboratoriesvar via furstpasient.no. Det har de ikke til sine laboratoriedata fra Bærum sykehus. I den kjernejournalen som er under utvikling for alle norske innbyggere, vil blant annet alle laboratoriedata være tilgjengelige for alle pasienter, samt alt helsepersonell i en eventuelt akutt situasjon. At ikke sykehusene har hatt tilgang til laboratoriedata fra Fürst tidligere, skyldes at det offentlige ikke har prioritert å legge til rette for en slik løsning.

2. Bærum sykehus holder åpent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Helsemyndighetene setter som krav at Fürst Medisinsk Laboratorium skal levere prøvesvarene til legekontorene innen kl. 12 dagen etter at prøvene er tatt. Det kravet etterkommer Fürst. Når Kjekshus påpeker at sykehuslaboratoriet varsler om avvikende prøvesvar midt på natten, noe Fürst ikke gjør, så er det korrekt. Ganske enkelt fordi legekontorene ikke er åpne midt på natten. Fürsts virksomhet er tilpasset de som sender oss laboratorieprøvene og deres åpningstider. I tillegg vil våre vakthavende leger kontakte fastlegen privat, og om nødvendig pasienten direkte på kveldstid, dersom prøvesvar tilsier akutt behandling.

3.Private laboratorier slipper utdanningsplikt for leger og bioingeniører

Fürst har i alle år oppmuntret helsemyndighetene til å stille dette som krav, men dette har av en eller annen grunn så langt ikke blitt etterkommet. Fürst har likevel valgt å bruke betydelige ressurser på å utdanne legespesialister og bioingeniører. For tiden har vi for eksempel tre leger under utdanning til å bli spesialister i laboratoriemedisin.

4. Investeringsselskapet Ferd er hovedeier i Fürst

Heller ikke dette er korrekt. Ferd eier en minoritetspost i Fürst. Den samme norske legefamilien som har eid Fürst gjennom mange tiår, er fortsatt majoritetseier.

5.Helse Sør-Øst har avtale med Fürst og overfører 300 millioner kroner før en eneste prøve er analysert

Hverken Fürst eller noe annet privateid laboratorium får et øre av Helse Sør-Øst før vi leverer prøvesvar. Fürst får kun betalt for de de prøvesvar vi leverer. Og det maksimale beløp vi kan motta fra Helse Sør-Øst årlig er mange ganger mindre enn det beløp Kjekshus nevner.

Avtalene mellom Helse Sør-Øst og privateide laboratorier som Fürst, er resultat av jevnlig avholdte anbudskonkurranser. Disse har medført at de prisene myndighetene betaler for disse laboratoriesvarene gjennom de siste 15 år er mer enn halvert.

Tilstedeværelsen og bruk av privateide laboratorier har derfor spart norske helsemyndigheter for store beløp hvert år. Penger som kan bli brukt andre steder i helsevesenet.

Når mange av Bærums fastlegekontor velger å sende sine laboratorieprøver til Fürst, så bidrar de altså indirekte til andre gode tiltak, som for eksempel at Bærum sykehus skal få tilført tilstrekkelig ressurser.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.