Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Få Ringeriksbanen på rett spor

Leder for planprosesser og samfunnskontakt i Bane Nor, Knut Sørgaard (t.v.), orienterte tidlig i september om status for Ringeriksbanen.

FOTO: TRINE JØDAL

Budstikka skriver primo september, sitert Bane Nor, at Ringeriksbanen er i rute (noe den vel ikke har vært noen gang). I lederen 11.10. kommenteres bevilgninger i forslag til statsbudsjett for hhv. E16 og Ringeriksbanen, hvor det er satt av 528 mill. til fellesprosjektet. Samlet beløp for prosjektering vil etter det være ca. 2 mrd.

Bane Nor angir i sin siste kostnadskalkyle 39,5 mrd. for prosjektet med 50 prosent sjanse for overskridelse. Finansdepartements krav til budsjetter gir derfor ca. 70 mrd. kroner som øvre ramme. Når man vet at traseen for bane og motorvei, bestemt av regjeringen, går gjennom «Norges vanskeligste geologi» og ditto løsmasser, er ikke det et usannsynlig beløp. Ref. regjeringens stoppordre på Østfoldbanen, der løsmasser gir for store utfordringer – og kostnader. Ikke ulikt forholdene ved Mælingen og videre mot Hønefoss.

Budstikka skriver i sin lederartikkel 11. oktober avslutningsvis: «Ringeriksbanen vil kutte reisetiden til 20 minutter og det er derfor svært positivt at regjeringen ønsker å satse på Ringeriksbanen», uten å nevne at dette prosjektet angis som det dårligste mht. samfunnsnytte i gjeldende transportplan. Men det finnes alternativ.

Nittedalslinjen har større nytteverdi, kan koste mindre og spare naturødeleggelser.

Begrunnelsen lød: Dagens korridor ble valgt i forbindelse med en konseptvalgutredning så tidlig som i 2008. Det ble anbefalt ikke å gå videre med Nittedalslinja på grunn av høyere kostnader, lengre reisetid Oslo-Hønefoss, samt at om lag halvparten av pendlerne fra Ringerike har Asker og Bærum som mål, står det i plandokumentet.

Men valget ble ikke gjort mellom likeverdige alternativer. Blant annet ble Sandvikalinjen kostnadsberegnet med enkeltspor, mens dobbeltspor i dagens trasé ble vurdert for Nittedallinjen. Dessuten er dette fakta: 

Omlegging av denne traseen ville gitt samme reisetid på ca. 40 min. Oslo S – Hønefoss, og lavere kostnader enn den om Sandvika.

Passasjergrunnlaget er også tre ganger høyere langs Nittedaltraséen, samtidig som den kan kobles til Gjøvikbanen – også med godstog. Dette blir en god Intercityløsning. Traseen over Sandvika skal bare benyttes til godstrafikk i unntakstilfeller. (EU kommer med krav om mer gods på bane.)

Sandvikatraseen er beregnet til negativ samfunnsnytte på -11,3 mrd. Tog om Nittedal kan gi samfunnet positive verdier.

Naturødeleggelsene og tap av kulturlandskap er ikke verdiberegnet. For hva skal det koste å bryte Ramsaravtalen om å bevare et av Norges viktigste våtmarksområder med både verdifullt naturmangfold og en forutsetning for fugletrekket nordover? Eller prisen på nedbygging av store arealer med den beste matjorda vi har.

Underskriverne håper at Budstikka nå problematiserer de negative konsekvensene og manglene ved prosjektet og ikke bare gjengir opplysninger Bane Nor mener er bra.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.