Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et usedvanlig hensynsløst budsjettforslag

– Dagens regjering rammer konsekvent samfunnets svakeste hardest, som de syke, uføre og fattige. Nå har flertallspartiene i kommunestyret foreslått å følge denne praksisen også i Bærum, skriver Kari Aalerud i Bærum Ap.

Foto: KARL BRAANAAS

I Budstikka fredag 13. november omtalte avisen kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for hovedutvalg for bistand og omsorg de kommende fire årene.

Hovedutvalgets alternativ til ikke å legge ned rehabiliteringssenteret CAN i Spania, nedskalere dekningsgraden innen eldreomsorgen og kutte tre stillinger innen helseinformatikk var å endre NAV-ordningen ved å kutte sosialstøtteordningen med 60 millioner kroner. 

I stedet mente utvalgslederen at de som er langtidsmottagere av sosialhjelp, heller burde fått støtte i form av arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd.

Flertallspartiene i Bærum er identisk med dagens regjering. Riktignok gikk Frp ut av regjeringen 24.01.2020, men partiet har likevel vært med på alle lovendringene og vedtakene denne regjeringen har gjort siden den kom til makten i 2013. 

I løpet av disse årene har regjeringen fratatt tusenvis av syke mennesker inntektssikringen og gjort dem avhengige av sosialhjelp eller privat forsørgelse.

Etter at regjeringen strammet kraftig inn på ordningen med arbeidsavklaringspenger i 2018, er maksimumstiden for hvor lenge en person kan motta arbeidsavklaringspenger, blitt redusert fra fire til tre år. 

De som ikke blir ferdig avklart av Nav innen fristen på tre år, blir pålagt ett års karantene før de igjen kan søke om en ny periode med arbeidsavklaringspenger. 

I karenstiden mister de alle støtteordninger. Hele karenstiden må være avsluttet før de på nytt kan søke om arbeidsavklaringspenger, og i hele den lange ventetiden får de ingen former for økonomisk støtte. 

Mange har derfor ingen andre steder å henvende seg enn til kommunens sosialkontor.

For å få arbeidsavklaringspenger må du være minimum 50 prosent helt ute av stand til ethvert arbeid. Ordningen er ikke en sovepute for dem som eventuelt prøver å utnytte trygdesystemet.

For å bli tildelt uføretrygd må man først gjennom flere år med utprøvinger for å få testet restarbeidsevnen. I noen tilfeller kan dette ta ti år eller mer og være en voldsom belastning for dem det gjelder. Den lange og krevende prosessen har gjort mange enda sykere, og liv har gått tapt.

Dette visste kanskje ikke leder en av hovedutvalg for bistand og omsorg?

Andre som kan være avhengige av støtte fra Nav lokalt, kan være alle arbeidsledige og permitterte som er blitt uten arbeid under covid-19-pandemien. Arbeidsledigheten er under pandemien blitt betydelig, og ingen har garantier for at arbeidslivet blir som før når pandemien endelig tar slutt. 

Når det blir lite arbeid å få, vil det bli spesielt vanskelig for de yngste og eldste i arbeidslivet, samt yrkeshemmede som AAP-mottagere. Når det er lite med arbeid, er sannsynligheten liten for at yrkeshemmede vil bli foretrukket fremfor friske av arbeidsgiverne.

Nylig utkom en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viste at 1 prosent av de rikeste i Norge disponerer hele 20 prosent av inntektene i landet. Ifølge SSBs forskere er det de aller rikeste som betaler minst skatt.

Bærums folkevalgte burde føle seg for gode til å kutte hardest for dem som har minst fra før.

Samtidig som de rikeste blir rikere, blir stadig flere i Norge fattige. Da blir det ekstra viktig å se det store bildet og tenke på hva som lønner seg for alle og ikke bare for eliten.

Dagens regjering rammer konsekvent samfunnets svakeste hardest, som de syke, uføre og fattige. Nå har flertallspartiene i kommunestyret foreslått å følge denne praksisen også i Bærum. 

Kommunen mangler utvilsomt penger på grunn av et misforhold mellom inntekter og utgifter i dag og i fremtiden. Bærums folkevalgte burde likevel føle seg for gode til å kutte hardest for dem som har minst fra før.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.