Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et mindre totalavtrykk

– Klima- og miljøfotavtrykket til en buss er større enn utslipp fra driften av bussen. Ruter har derfor begynt å se nærmere på hele livsløpet for bussene, skriver innsenderen.

– Klima- og miljøfotavtrykket til en buss er større enn utslipp fra driften av bussen. Ruter har derfor begynt å se nærmere på hele livsløpet for bussene, skriver innsenderen.

Foto: KARL BRAANAAS

Klima- og miljøfotavtrykket til en buss er større enn utslipp fra driften av bussen. Ruter har derfor begynt å se nærmere på hele livsløpet for bussene.

Når du ser de nye bussene som siden slutten av juni ruller rundt i Asker og Bærum, så har vi ønsket å tilby deg kjøretøy med lavt utslipp, høy komfort, setebelter og moderne informasjonsskjermer. 

I Asker venter 18 elbusser på trygg og driftssikker lading slik at de kan begynne å trafikkere lokalrutene, og i Bærum vil alle busser være elektriske fra 2025. 

Når vi kan gå ut og anbefale kollektivreiser igjen, så kan vi med hånden på hjertet si at dette er bra for miljøet lokalt.

Men vi har også ønsket at du som kollektivreisende skal bidra til et godt klima globalt. I 2018 startet vi arbeidet med nytt tilbud i Asker og Bærum, og vi forpliktet oss også til å følge 8 av FNs bærekraftsmål ved å gjøre det totale fotavtrykket fra Ruters transportsystem mindre.

Det er takket være våre ambisiøse eiere ved Viken fylkeskommune og Oslo kommune at vi har fått mulighet til å gjøre dette. 

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Foto: RUTER

Som offentlig innkjøper kan vi faktisk bidra til å forandre markedet for busser og batterier. Målet vårt er å gi et bidrag til at det utvikles bærekraftige verdikjeder for busser, båter og batterier, både når det gjelder menneskerettigheter og klima- og miljøfotavtrykk.

De gamle bussene som tilfredsstilte sin tids strenge miljøkrav, skal nå bidra til at andre land får byttet sin gamle busspark med busser med mer miljøvennlig teknologi. 

Men vi kan ikke si oss fornøyd med at bussene fremdeles kan brukes i drift. Nå har vi startet arbeidet med å se på hele livsløpet for bussen, både produksjonsprosessen og hvordan vi kan gjenvinne materialene som bussene er produsert av.

Ved å innarbeide krav til sirkulær økonomi i anskaffelsesprosessene, begynner vi arbeidet med å kunne stille flere krav: 

Under hvilke arbeidsforhold er bussene produsert? Hvilke materialer består de av? Hvordan er forholdene der råvarene blir utvunnet? Kan materialene bussen er laget av gjenvinnes? 

Etter hvert som bussene blir elektriske, tenker vi også på verdikjeden til batteriene. Bussbatteriene kan inneholde kobolt, et mineral som i stor grad utvinnes i DR Kongo. En kjent risiko ved koboltutvinning er alvorlige menneskerettighetsbrudd. 

Som ansvarlig kjøper må vi undersøke om leverandøren til våre bussbatterier gjort det som kan forventes for å hindre slike brudd.

Derfor har vi fått utarbeidet verdikjedeanalyser for bussmateriell og hurtigbåt, med tilsvarende ambisjon for de øvrige transportmidler. 

Analysene tar for seg hele kjeden, fra råvareuttak til gjenbruk og materialgjenvinning. De hjelper oss til å forstå verdikjeden til bussene våre bedre, slik at vi kan skaffe oss kunnskap og stille konstruktive krav som bidrar til forbedringer både for miljø, men også menneskers levevilkår. 

Fordi elektrifisering av bussflåten er så viktig for oss, er vi spesielt opptatt av batteriene, selv om andre temaer selvsagt også har stor betydning. For eksempel er gjenvinningsløsninger viktig for å sikre råvarer når hele verden vil ha batterier. 

Mye av dette er nybrottsarbeid for bransjen der Ruter også er med på leting etter gode løsninger. Etikk og menneskerettigheter er en del av dette arbeidet i tillegg til samfunnssikkerhet og målet om å nå utslippsfri transport.

Når de nye bussene nå ruller rundt i Asker og Bærum, så har vi stilt krav om gjenbruk. Og så ønsker vi i Ruter, når pandemien er over, at du skal være trygg på at du bidrar til en bedre verden ved å reise med oss.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.