Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et lokaldemokratis underskudd

KRITISK: - Det gir et demokratisk underskudd når Ap og Høyre velger å se bort fra de øvrige, skriver Ole Jacob Johansen fra Asker Frp .

Vi er på full fart på vei inn i nye Asker.

I forrige uke avholdt alle tre kommunene sine kommunestyremøter hvor sak om reglement for fellesnemnda og Nye Asker var på kartet.

Les også: Nyttårshilsen fra tre gode naboer

Les også: Nytt kommunevåpen?

Les også: – Nærmer oss en tålegrense

Fellesnemndas betydning blir bare større, og den får stadig flere viktige saker som skal vedtas. Dette er saker som vil legge betydelige føringer for den nye kommunen etter 2020.

Fellesnemnda er sammensatt av tre politikere fra hver kommune. Sammensetningen representerer ikke det politiske mangfoldet og er heller ikke representativt basert på forholdet partiene imellom i den nye kommunen.

Det tilligger det enkelte kommunestyret selv å bestemme sitt eget reglement, og delegering av myndighet til underliggende organ og formannskap.

I det nye reglement legges det opp til at fellesnemnda skal fungere som både formannskap og kommunestyre for Nye Asker. De vil selv bestemme over sitt eget reglement, uten at dette for fremtiden vil måtte forankres i de respektive kommunestyrer.

I tillegg kommer at Nye Asker og fellesnemnda nå har fått eget organisasjonsnummer og er registrert i Brønnøysundregistrene.

Dette underbygger at Nye Asker nå drives som et rent forretningsministerium.

Også i enkeltsaker som fellesnemnda avgjør, er de respektive kommunestyrer fjernet fra medbestemmelse.

I den opprinnelige samarbeidsavtalen lå det setningen «etter forutgående høring i hver av kommunene», denne er nå fjernet. Derfor fikk da også Høyre og Ap en betydelig tverrpolitisk opposisjon imot seg da saken var oppe, og nesten alle de andre partiene var imot endringen i både Asker og i Hurum.

Det gir et demokratiske underskudd når Ap og Høyre velger å se bort fra de øvrige.

All makt skal ligge i denne sal, sa Johan Sverdrup, som var en kjent demokratiforkjemper om Statsrådssaken i Stortinget i 1872. Dette har vært et styrende prinsipp i norsk forvaltning av demokratiet. For lokaldemokratiet bør det da tilsi at makta skal tilhøre det enkelte kommunestyre.

Samarbeidsavtalen mellom Røyken, Hurum og Asker har et klart mål om et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger.

Fra intensjonsavtalen fremkommer mål om at Nye Asker kommune etablerer og videreutvikler nye nærdemokratiske ordninger for å styrke lokaldemokratiet.

Vi registrerer det motsatte hvor all makt skal samles til Høyre og Ap i fellesnemnda. Da ligger ikke lenger all makt i kommunestyrets sal.

Den raushet som så ofte trekkes frem av Høyre og Ap, har sine klare begrensninger. Flertallet bestemmer riktig nok, men innbyggerne bør merke seg den konsensuslinjen de to største partiene har lagt seg på.

Skillelinjene viskes ut og utydeliggjør forskjellen mellom disse to partiene. De politiske og praktiske forskjeller ved å stemme på Høyre eller Ap blir borte.

Dermed også verdien av innbyggernes valg og påvirkning, som blir betydelig utvannet når det ikke lenger spiller noen rolle hvilket av de to partiene innbyggerne stemmer på.

Det bør innbyggere i de tre kommunene merke seg og sterkt vurdere å stemme på andre partier enn disse to, dersom det fortsatt er ønskelig med et sterkt og oppegående lokaldemokrati, og for å skape liv i den politiske debatten.

Som en følge har nå de øvrige partier i både Hurum og Asker (dette er så langt ikke bekreftet) valgt å sende denne saken inn for lovlighetskontroll.

En ting er hva vi får som svar på en lovlighetskontroll, en annen ting er hva som er lurt.

Det spørsmålet bør Høyre og Ap stille seg når det ikke lenger synes å være noe forskjell dem imellom. Et demokrati blir ikke bedre enn at flertallet også faktisk lytter til mindretallet.

Hvis Høyre og Ap ikke ser det demokratiske underskuddet som et problem, ja da har vi virkelig et problem.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

La oss ikke glemme Johan Sverdrup.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.