Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et innbyggerstyrt Fornebu

Vi vil at innbyggerne på Fornebu skal ha reell medvirkning, skriver artikkelforfatterne. Her fra Tour De Art som ble arrangert av Fornebupiloten tidligere i vår.

Venstre gjorde seg godt synlige ved behandlingen av kommunedelplan 3 for Fornebu. Da vi ikke fikk gehør for en begrenset boligutbygging, fikk vi til gjengjeld gjennomslag for reell innbyggermedvirkning, styrket av vern av naturområdene, tiltak for å skape gode bomiljøer og utvikling av gode møteplasser og kulturtilbud på Fornebu. Venstre ønsker å fortsette å ta tak i de viktigste kvalitetene på området og forsterke disse. Vi vil skape nye, gode møteplasser, samtidig som vi vil ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet.

Venstre vil kjempe for å videreutvikle rike kulturminner som Lilløyplassen og Gamle Fornebu. Vi vil fremme Fridtjof Nansens navn og historie ved utvikling av Nansenparken. Vi ønsker å styrke de gode og viktige nærmiljøene ved økt flerbruk av grendesentrene og skolene.

Venstre støtter Bærum kommunes ambisjon om Fornebu i 2027 som et nullutslippsområde. Dette vil vi gjøre ved å bidra til innovative tjenester, kollektive transportløsninger og delingsordninger for biler. Vi ønsker å sikre beboernes medvirkning med partssammensatte utvalg hvor både beboere i alle aldre, politikere og administrasjonen deltar. Sammen med innbyggerne på Fornebu, lokale interesseorganisasjoner og utbyggerne skal kommunen lage en plan for utviklingen av Fornebu.

Bærum Venstre vil sammen med Fornebu-beboerne jobbe for en innbyggerstyrt utvikling med reell medvirkning. Videre vil vi arbeide for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling med variert arkitektur, ulike boligstørrelser innenfor hvert sameie sikrer gode bomiljøer og livslang boligkarriere. Kommunen må etablere sosiale infrastrukturbehov i takt med den øvrige Fornebu-utbyggingen.

Vi vil ha takstsone 1 i hele Bærum, slik at det blir like billig å dra til Sandvika som til Oslo. Det må etableres miljøpiloter som matebusser, bildelingsordninger og elhurtigferge mellom Fornebu og Oslo.

Vi vil sette stor fokus på ivareta naturmangfoldet, kulturlandskapet og Fornebus unike historie. Uønskede arter skal bekjempes og vi vil sikre tilrettelegging av et fortsatt rikt fugle- og dyreliv. Steinmasser fra Fornebubanen må deponeres på en mest mulig bærekraftig og miljømessig måte.

Venstre vil sikre tidlig etablering av nok møteplasser, et bibliotek og fremskynde et kulturbygg med kirkerom v/Fornebu S. Vi støtter Fornebupilotens forslag om å lede et byutviklingsprosjekt, som inkluderer utvikling av og lokaler for kunst-, kultur- og ungdomssatsing på Gamle Fornebu.

Vi vil arbeide for en god vann- og avløpsløsning for på Lilløyplassen og støtte de mange gode aktivitetene som drives av Sabima og andre naturorganisasjoner på denne viktige lokale naturformidlingsplassen. Vi er positive til utviklingsplanene for Rolfsbukta hvor Fornebus innbyggere kobles til sjøen, gjerne med et mulig akvarium hvor alle krav til god dyrevelferd ivaretas. Rolfsbukta må sikres for allmenn adgang til fjorden, fergeanløpet og fjordens blågrønne fergenettverk må videreutvikles.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.