Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et godt Bærum for alle uansett alder

– Vi skal styrke tilbudet i de hjemmebaserte tjenestene, slik at mottagerne opplever et likeverdig tjenestetilbud. I tillegg er det planlagt investeringer og bygging av omsorgsboliger og sykehjem i Bærum, skriver ordfører Lisbeth Hammer Krog. Her ved grunnstensnedleggelsen for «Treklang» på Oksenøya, der det bygges blant annet sykehjem, skole og barnehage.

– Vi skal styrke tilbudet i de hjemmebaserte tjenestene, slik at mottagerne opplever et likeverdig tjenestetilbud. I tillegg er det planlagt investeringer og bygging av omsorgsboliger og sykehjem i Bærum, skriver ordfører Lisbeth Hammer Krog. Her ved grunnstensnedleggelsen for «Treklang» på Oksenøya, der det bygges blant annet sykehjem, skole og barnehage.

Foto: KNUT BJERKE

Karen Hellberg oppfordret oss politikere til å tenke nytt om eldreomsorg i sitt viktige innlegg i Budstikke 24. september.

Jeg er enig! Når samfunnet endrer seg, må vi møte nye utfordringer med fremtidsrettede løsninger slik at Bærum er et inkluderende samfunn for alle innbyggerne, uansett alder.

Vi vet at vi blir flere eldre i Bærum i årene som kommer, og med det vil en økt andel innbyggere ha behov for kommunale tjenester. 

Kommunens tjenester skal være fleksible og tilpasset alle innbyggerne våre. De skal legge til rette for de mange som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, men også ta hensyn til de som opplever at det er utfordrende og kanskje ensomt å bo alene, slik som Karen skriver i innlegget sitt. 

Dette krever nytenkning. Heldigvis er Bærum en kommune som er god på endring og innovasjon.

Vi er stolte av den innovative demenslandsbyen Carpe Diem på Dønski, som nylig ble hedret av Statens pris for byggkvalitet. Samtidig er Carpe Diem kun ett av flere initiativ for å sikre god eldreomsorg i Bærum kommune i tiden som kommer. 

Heldigvis er Bærum en kommune som er god på endring og innovasjon.

Vi skal styrke tilbudet i de hjemmebaserte tjenestene, slik at mottagerne opplever et likeverdig tjenestetilbud. Frihets- og velferdsteknologi er en del av dette. 

I tillegg er det planlagt investeringer og bygging av omsorgsboliger og sykehjem i Bærum. Kvalitetsreformen «Leve hele livet», som skal sikre at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet, er også en viktig del av satsingen i kommunen.

Andre og nye boformer kan også være med på å skape gode alternativer for eldre. I Bærum har vi flere gode eksempler på private seniorboliger. 

Selveierleilighetene på Ringhøyden sameie er forbeholdt de over 65 år, og samtidig kan beboerne benytte seg av tilbudet til ett av kommunens seniorsenter som ligger i samme bygg. På den måten er det nærhet til tjenester og aktiviteter som bidrar til et sosialt fellesskap.

Det nye boligkonseptet «Det gode nabolag» som Bærum kommune har utviklet sammen med Husbanken, er et annet eksempel på en ny måte å bo på. 

I «Det gode nabolag» skal omsorgsboliger, boliger for førstegangsetablerere, familieboliger (for startlånsmottagere) og ordinære boliger for salg. Målet er en kollektiv boform der ulike generasjoner kan bo sammen og dele på fordelene som for eksempel gode sosiale møteplasser og fellesområder. 

At eldre og yngre beboere bor sammen, er en gevinst for både personene det gjelder og samfunnet, fordi beboerne kan hjelpe hverandre på tvers av generasjoner.

En boform som «Det gode nabolag» kan være et viktig verktøy for å sikre både medvirkning, mestring og selvhjulpenhet og for å motvirke ensomhet og inaktivitet.

Samfunnet er i endring, og dette gjelder også Bærum kommune. Med innovative løsninger og flere ben å stå på når det gjelder bo- og omsorgstilbud for eldre i tiden som kommer, skal vi sørge for at Bærum fortsatt er en attraktiv kommune for seniorer, og at alle innbyggerne i kommunen kan leve gode og verdige liv.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.