Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et bra budsjett for Asker

HØYRE-POLITIKERE: Et utvalg av Asker Høyres politikere med Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018–21. Bak: Hans A. Hveem. Foran fra venstre: Elisabeth Selmer, Kari Sofie Bjørnsen, Nina Ekren Holmen, Stein H. Annexstad og Cecilie Lindgren.

Økonomi. «Asker kommune er en soleklar vinner», kunne vi lese i Nettavisen etter Forbrukerrådets test av norske kommuner i fjor.

Artikkelen fortsatte med: «Kommunen har hevdet seg i toppen uansett hva den har blitt testet på siden 2005.»

Les også: Et godt budsjett med idretts- og kulturprofil

Les også: Budsjettsamarbeidet brøt sammen i Asker

Mange av oss i Asker tar det som en selvfølge at det meste fungerer som det skal. Men er det en selvfølge i tider med oljenedtur og finansiell uro? I tider der vi stiller stadig større krav til kommunens tjenester?

God styring, målrettede tiltak og innovasjon tror vi er rett oppskrift for at vi også i årene fremover skal kunne fortsette å si at «dette funker».

Rådmannens forslag til budsjett for 2018 følger denne oppskriften. Etter mange års politisk ledelse kjenner Høyre seg godt igjen i prioriteringene i budsjettet.

Askerbudsjettets profil har i mange år vært å skjerme de mest sårbare blant oss. Det kan være de som er født med nedsatt funksjonsevne, de som er rammet av en alvorlig somatisk lidelse, de som strever med angst og psykiske plager, rusavhengige, eldre som ikke lenger klarer hverdagen på egen hånd, eller barn som faller utenfor på grunn av familiens sosiale eller økonomiske situasjon.

Dette er krevende. Politikere i alle partier, og de ansatte, arbeider for at kommunen skal yte god og relevant hjelp til alle.

Høyre mener at en forsvarlig økonomisk politikk gjennom mange år gjør det mulig å vedta et budsjett uten kutt, og med forsterkninger på mange felt innen oppvekst og helse/omsorg.

Barnehagen og skolen er i stadig utvikling med realfag og data, og med kultur og idrett i SFO.

Svømmekortet med gratis adgang til svømmehaller for Askers andreklassinger i følge med en forelder/voksen er igangsatt etter forslag fra Høyre – tidlig innsats for å utvikle selvtillit og mestring.

Selvtillit og mestring er viktig også for andre alderstrinn, derfor ekstra budsjettmidler til den årlige guttekonferansen og oppstart for en tilsvarende jentekonferanse.

Tidlig innsats tilføres 4 millioner kroner. Det er mange tiltak som med dette styrkes.

Askers boligsosiale boligprogram for perioden 2014–2017 gir en ny start og et godt hjem for mange, så langt 63 boliger. Dette følges av tilbud om arbeid og aktivitet som gir hverdagen innhold og livet mening.

Høyre mener at samfunnet bygges nedenfra. «Medborgerskap og samskaping» er viktig! Derfor styrkes arbeidsrettede tiltak i regi av Kirkens Feltarbeid og Fontenehuset i 2018-budsjettet, og Grindestua ansetter erfaringskonsulenter.

«Leve hele livet» er regjeringens seniorpolitikk. I Asker tilføres «Aktiv omsorg» på sykehjemmene 3 millioner kroner. «Aktiv i Asker», som gjelder yngre mennesker med behov for støtte, tilføres 2 millioner kroner.

Bolig, arbeid og aktivitet til mennesker med nedsatt funksjonsevne gis stor oppmerksomhet, og ny bolig på Korpåsen på Gullhella er prosjektert.

Et nytt kommunalt arbeidssenter skal samlokaliseres med Asker Produkt AS i nytt bygg i Solbråveien. Her tror vi på spennende utviklingsmuligheter.

Asker har 360 frivillige organisasjoner. 90 mottar driftstilskudd. Nye tilbud hilses velkommen – frivillighet er bra både for dem som bidrar og for dem som har glede av tilbudet.

Et eksempel er Homestart, et forebyggende arbeid som Høyre støtter helhjertet også i neste års budsjett.

Samfunnet vårt har mange utfordringer, blant annet når det gjelder levekårsutfordringer og utenforskap.

Det underslår vi på ingen måte, og vi jobber hele tiden for å bedre forholdene for de sårbare i vårt samfunn.

Vi trenger et solid økonomisk fundament for å kunne være en best mulig kommune for flest mulig.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Sammen med Frp og KrF konkluderer vi derfor med at budsjettet for 2018 er et bra budsjett for videreutviklingen av Asker.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler