Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et bærekraftig lavutslippssamfunn innen planetens tålegrenser

– Viken har et særlig ansvar når vi favner nesten en fjerdedel av Norges befolkning og store deler av Østlandet, skriver innsenderen.

– Viken har et særlig ansvar når vi favner nesten en fjerdedel av Norges befolkning og store deler av Østlandet, skriver innsenderen.

Foto: TORIL S. TØRMOEN

Å slå sammen planverkene til Østfold, Akershus og Buskerud, som nå har blitt Viken, samtidig som vi skal se fremover og tenke bærekraft i et generasjonsperspektiv, er en krevende øvelse.

Særlig når dette skal være planen som skal sette retning ikke bare for fylkeskommunen, men for hele Viken-samfunnet.

Oppi det hele oppsto det en pandemi, som har vanskeliggjort planprosessene og skapt økt usikkerhet om fremtiden. 

Øyvind Solum er fylkestingsrepresentant for MDG og nestleder i Vikens komité for finans, administrasjon og klima. Han var tidligere fylkesråd for planlegging og folkehelse.

Øyvind Solum er fylkestingsrepresentant for MDG og nestleder i Vikens komité for finans, administrasjon og klima. Han var tidligere fylkesråd for planlegging og folkehelse.

PRIVAT

Tiden med hjemmekontor og nettmøter har gitt den digitale utviklingen et spark bak og gjort at mange har sett at det i mange yrker er fornuftig å fortsette å jobbe noe mer desentralisert enn før, selv om vi mennesker også er sosiale vesener som i lengden ikke trives med for mye isolasjon. 

Men selv en passende balanse får betydning for skoleplaner, arbeidsplasser og transportbehov.

Arbeidet med bærekraftsmålene er nybrottsarbeid hvor det kan bli nødvendig å justere kursen, og klima- og naturkrisen forsterker seg raskt.

Med dagens forbruk og livsstil hadde vi trengt flere jordkloder. Dagens overforbruk er et slags tyveri fra kommende generasjoner og en direkte årsak til klima- og naturkrisen. 

Fortsetter verden som nå, vil vi i lengden ikke ha noe trygt Viken. Også kommuner som Asker og Bærum vil møte store utfordringer.

Uten å ta inn over oss at planeten har noen tålegrenser så er det vanskeligere å ta vare på velferd og frihet og annet vi setter høyt.

Vi må regne med at forskere stadig vil justere og forbedre sine beregninger når det gjelder hva som er kritiske faktorer for planetens tålegrenser, og i enda større grad hva som er de beste måtene å oppnå dette på. 

Likevel må vi være krystallklare på at vi i lengden ikke har noe annet valg enn å bestrebe oss på å klare dette. Jeg er dermed glad for at fylkestinget i Viken nå har vedtatt det banebrytende målet om å skape et bærekraftig lavutslippssamfunn innen planetens tålegrenser innen 2030. 

Vi må gjerne ønske oss vekst, men et spørsmål er da hva slags vekst. Generelt er vekst i ressursbruk og utslipp neppe bærekraftig. Dermed er det viktig at planen setter fokus på sirkulærøkonomi.

Jeg er også glad for at planstrategien trekker frem økt livskvalitet som et sentralt mål. Vi må altså både ta inn over oss det globale – og vi skal skape mest mulig gode og trygge lokalsamfunn her i Viken. 

Dette må få konsekvenser for den kommende regionale planen for areal og mobilitet, som må ta sterkere inn over seg andre forhold enn de eksisterende planer har gjort. 

Vi må nå se til at slike planer også virker positivt for både livskvalitet, sosiale forhold rundt knutepunkt, klimatilpasning, matsikkerhet og en rekke andre forhold.

Viken har et særlig ansvar når vi favner nesten en fjerdedel av Norges befolkning og store deler av Østlandet. 

Vi skal rett og slett utvikle bærekraftssamfunnet, i et generasjonsperspektiv, og den regionale planen tar viktige skritt i retning av det.

Så er det slik at FN har satt året 2030 som året verdenssamfunnet skal nå bærekraftsmålene. Det er et godt tidsperspektiv også for oss for at vi skal klare en nødvendig omlegging mot et lavutslippssamfunn, samtidig som vi gjør det vi kan for at Vikens innbyggere likevel kan oppleve en styrket velferd og livskvalitet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.