Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et ansvarlig Asker-budsjett

– Vi er heldige. Asker har gode inntekter og oppsparte midler, slik at vi er i stand til å komme oss godt igjennom strammere tider, skriver gruppelederne i flertallspartiene i Asker kommunestyre, fra venstre Torleiv Ole Rognum (KrF), Njål Vikdal (V), Oddvar Igland (Sp) og Håvard Vestgren (H). Budsjettet skal opp i Asker kommunestyre tirsdag.

– Vi er heldige. Asker har gode inntekter og oppsparte midler, slik at vi er i stand til å komme oss godt igjennom strammere tider, skriver gruppelederne i flertallspartiene i Asker kommunestyre, fra venstre Torleiv Ole Rognum (KrF), Njål Vikdal (V), Oddvar Igland (Sp) og Håvard Vestgren (H). Budsjettet skal opp i Asker kommunestyre tirsdag.

Foto: KARL BRAANAAS

Flertallspartiene H, Sp, V og KrF vedtar et ansvarlig budsjett for Asker kommune.

Under relativt stor økonomisk usikkerhet har vi foreslått et budsjett uten store endringer fra kommunedirektørens forslag. 

I vedtatt handlingsprogram fra 2019 ligger det allerede store økonomiske løft gjennom en tydelig ambisjon om at tjenestetilbudet skal harmoniseres på tvers av hele den nye kommunen.

Samtidig fortsetter omstillingsprogrammet, som gradvis skal frigjøre 240 millioner kroner per år fra 2024 og gjøre det mulig å kunne prioritere det økte antall eldre med omsorgsbehov frem mot 2040. 

Det skal også investeres i gode tjenester og infrastruktur slik at vi får unge barnefamilier til Asker. 

Til sammen er dette krevende og ambisiøse løft og planer.

Men, vi er heldige. Asker har gode inntekter og oppsparte midler, slik at vi er i stand til å komme oss godt igjennom strammere tider. Asker må derfor ikke gjøre krisekutt, slik vi ser tilløp til i andre kommuner. 

Samtidig mener vi det er riktig å ikke øke driftsutgiftene i den situasjonen Asker og Norge er i nå. Vi kommer til å beholde den samme nøkternheten også i den varslede budsjettrevisjonen i mars neste år.

Asker må ikke gjøre krisekutt, slik vi ser tilløp til i andre kommuner.

Flertallspartiene gjør likevel noen endringer. Vi vil sikre videre drift av Home-Start, som har mer enn 60 frivillige medarbeidere som stiller opp for barnefamilier med utfordringer. En eventuell overføring av driftsansvaret til en frivillig organisasjon skal skje uten å ramme familiene som i dag får hjelp. 

Vi viderefører også støtten til PANUA, en kulturarena for utviklingshemmede og andre med bistandsbehov. 

På investeringssiden øker vi vedlikeholdet av Hurum middelalderkirke med 2 millioner kroner. Det er en kulturhistorisk arv vi skal ta godt vare på.

Koronapandemien som rammet midt under arbeidet med kommunesammenslåingen, har krevd umiddelbare tiltak og omprioriteringer. 

Første prioritet har vært arbeid for vern av liv og helse for alle innbyggere og omsorg for barn og eldre. Denne prioriteringen gjelder fortsatt i 2021. Flere rapporter tyder på at koronarestriksjonene er belastende for mange av våre innbyggeres trivsel og psykiske helse. Vi har derfor bedt administrasjonen raskt komme tilbake med en vurdering av situasjonen og foreslå treffsikre tiltak.

Samtidig ser vi fremover. Vi definerer ny politikk og retning for Asker. 

Vi skal utarbeide en helt ny arealplan som fastslår hvor kommunen skal vokse og hvor det skal vernes mot naturinngrep. Vi skal utarbeide næringsplan for å få mange flere kortreiste lokale arbeidsplasser. Vi skal utarbeide en miljø- og klimaplan for å bevare både klode og lokalmiljø. Vi skal utarbeide en samferdselsplan som gir mindre kø og bedre miljø. Og vi skal lage planer om Medborgerskap og om temaet «Leve hele livet». Blant annet.

Gjennom flere forslag gir vi tydelige politiske signaler om tiltak vi vil gjennomføre i 2021. Vi ønsker en vurdering av om vi skal forsere byggingen av et nytt sykehjem til 2025/26, i tillegg til det nye Søndre Borgen Helsehus og Hurum bo- og omsorgssenter. 

Vi vil at kommunen som største arbeidsgiver skal doble antall lærlinger, og gjennom det gå foran i et viktig arbeid som favner store deler av næringslivet.

Vi takker alle ansatte i Asker kommune som har hatt krevende år med kommunesammenslåing og koronatiltak. Særlig ansatte i frontlinjen har gjort en formidabel jobb i 2020.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.