Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et ansvarlig Asker-budsjett

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: – Det er viktig å ha fokus på Asker kommune som et «going concern» frem mot sammenslåingen, skriver Asker Frps gruppeleder i kommunestyret, Ole Jacob Johansen.

Økonomi. Et politisk semester er over, og det aller siste rene Asker-budsjettet er vel i havn.

Det er et nøkternt og ansvarlig budsjett, som Frp kan stå godt inne for sammen med våre samarbeidspartier Høyre og KrF.

Les også: Omsorg for fremtiden

Les også: Askers «siste» budsjett

Les Bustikkas kommentar her: Historisk og udramatisk Asker-budsjett

Budsjettet opprettholder kvalitet i tjenestene og legger et godt grunnlag for sammenslåingen med Røyken og Hurum. Ansvarlig styring og solid kommuneøkonomi bør fortsatt ha førsteprioritet.

Det var et relativt udramatisk budsjettmøte i kommunestyresalen. Jeg nevnte i mitt budsjettinnlegg at jeg så på budsjettet som en transportetappe frem mot sammenslåingen. Vi plusset på drøyt 5 millioner kroner av et budsjett på totalt 4,6 milliarder. Det tilsvarer 1,1 promille.

Vi i Frp er spesielt godt fornøyd med at den røde tråden i påplussingene er idrett, kultur og frivillighet.

Vi vet at midler til disse områdene har stor betydning. Å støtte opp under frivilligheten er en investering som samfunnet får mye igjen for.

Disse områdene blir også viktige når vi skal bygge den nye kommunen. Påplussingene velter ingen budsjetter, dessuten ble vårt handlingsrom større som følge av at regjeringen ga mer midler til kommunen.

Utviklingen av Gjellum idrettspark fortsetter, som en viktig del av Heggedal-satsingen. Her legges det ned en formidabel innsats av Heggedal IL, som har jobbet frem et meget godt prosjekt som vi heier på.

Et tilskudd på 4 millioner kroner følges opp med en sak der vi ber om en totaloversikt over hele prosjektet og behov for finansiering.

Jeg er videre glad for at vi fikk støtte for at det ikke blir aktuelt å betale baneleie for konkurransebasseng i svømmehallene i tillegg til billettpris for leie av tid.

Frp kan heller ikke akseptere økt billettpris for publikum i svømmehallene, men dette synes de øvrige partiene er greit.

Det var også skuffende at vi ikke fikk støtte for å reversere den store økningen i gebyrene på byggesak. Det ville ikke veltet noen budsjetter.

Vi ser for øvrig frem til den varslede saken om selvkost. Vi har behov for å kikke rådmannen nærmere i kortene når det kommer til anvendelse av selvkostprinsippet.

Jeg er svært glad for at Frp fikk støtte for forslaget om å ta tak i vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier.

I tillegg får vi – på vårt initiativ – en vurdering av å reetablere kjøkkenet på våre institusjoner. Frp vil at sykehjemmene kan få egne kjøkken og ansette en egen kokk, noe som vil bli et veldig verdifullt bidrag for å heve kvaliteten i eldreomsorgen i Asker.

60 prosent av eldre som bor på pleie- og omsorgshjem, er underernærte eller er i risikosonen ernæringsmessig, ifølge tall fra Helsedirektoratet. Dette er noe vi i Frp kommer til å følge opp i 2019.

Det har vært et interessant politisk semester – selvfølgelig preget av at det går mot sammenslåing – men vi folkevalgte har også behandlet mange store enkeltsaker med stor betydning for den videre utviklingen av Asker-samfunnet.

Det er viktig å ha fokus på Asker kommune som et «going concern» frem mot sammenslåingen. Frp vil være opptatt av at standarden på tjenestene til innbyggerne ikke skal tas ned som følge av «harmonisering» med de nye kommunene.

Det politiske semesteret i Asker har vært preget av godt samarbeid, både i den styrende koalisjonen og partiene imellom.

Jeg vil benytte anledningen til å takke hele det politiske kollegium. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske alle en fortsatt velsignet juletid og et riktig godt nytt år!

Vi skal fortsatt jobbe hardt for å ta vare på dem som sliter og gjøre livet lettere for dem også i 2019.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Nå i juletiden føler mange litt ekstra på ensomhet og utfordringer. Ta vare på hverandre.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.