Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Et aldersvennlig Asker

Gerd (90) og Guttorm (96) Stien fra Asker har bodd på hvert sitt sykehjem i hver sin ende av kommunen, han på Solgården og hun på Klokkarstua. Nå har også hun fått plass på Solgården.

Gerd (90) og Guttorm (96) Stien fra Asker har bodd på hvert sitt sykehjem i hver sin ende av kommunen, han på Solgården og hun på Klokkarstua. Nå har også hun fått plass på Solgården.

FOTO: PRIVAT

Vi viser til Anne Stien Grimsrud som i et leserinnlegg i Budstikka 18. oktober skriver om eldreomsorgen i Asker kommune. 

Hun belyser en av vår tids viktigste utfordringer – og muligheter. Et verdig og godt tilbud til eldre i kommunen vår.

Ekteparet Gerd (90) og Guttorm (96) skal nå flytte sammen igjen etter kort tid på hvert sitt sykehjem. Saken er behandlet på ordinær måte og er et eksempel på at vi alltid jobber for at ektefeller som ønsker det, skal få bo sammen.

Det siste halvannet året har vært preget av koronapandemien, og flere av tilbudene vi har for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, har falt bort. Konsekvensen er at flere hjemmeboende har hatt større behov for institusjonsplass. 

Situasjonen deler vi med mange av landets kommuner. Heldigvis er nå alle tilbudene våre gjenåpnet med full kapasitet.

Vi har ikke hatt ventelister på langtidsplass siden 2013, mens i forrige uke hadde vi 31 venteplasser. Dette er en utfordring for oss, men kommunen er godt i gang med å rette opp dette.

Kommunen er godt i gang med å skaffe flere heldøgnsplasser. På Filtvet åpner vi 110 nye sykehjemsplasser denne høsten, Solgården får 28 nye plasser i 2022 og Borgen får et nytt helsehus i 2023.

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidspartner for oss, også i arbeidet med å utvikle tjenestene fremover. Vi har startet opp individuell oppfølging for å avlaste pårørende til personer med demens som bor hjemme. 

Nå skal vi også forbedre og systematisere pårørendestøtten. Deres situasjon skal kartlegges bedre og nødvendige tiltak igangsettes.

Temaplanen «Leve hele livet», som nå er på høring, skal bidra til å skape et enda mer aldersvennlig askersamfunn.

Både nasjonalt og i Asker er det tydelige føringer for at eldre skal kunne bo hjemme lenger. Boligen i seg selv, tilbud av hjemmetjenester, velferdsteknologi og god dialog med pårørende er viktig for å lykkes i dette arbeidet. 

Asker ferdigstiller i disse dager en helhetlig boligplan som inneholder analyser om det fremtidige behovet og forslag til etablering av et differensiert botilbud til eldre. 

Her ser vi på hvor i kommunen veksten vil være størst i årene fremover, og mulig tilpasning av lokalisert utbygging ut fra dette.

Vi skal legge til rette for et variert aktivitets- og kulturtilbud, hvor vi spiller på lag med samfunnet og frivilligheten. Vi skal skape flere møteplasser og se på muligheter for samlokalisering av helsebygg, skoler, kulturplasser, næringsliv og boliger, for å skape flere naturlige møteplasser mellom generasjoner.

Vårt tilbud til eldre i Asker er godt, og vi er svært stolte av den uvurderlige innsatsen ansatte, pårørende og frivillige gjør hver eneste dag. Pandemien har satt sine spor, også i tjenestene for våre eldre. Det jobber vi nå med å rette opp.

Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. Vi lover å gjøre alt vi kan for å gi deg og dine gode, helhetlige tjenester nær der du bor i årene fremover.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.