Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Er villaene på Brønnøya hytter eller helårsboliger?

En av artikkelforfatterne, Øyvin Berven, mener tiden er overmoden for å legge fortiden bak seg, og ikke la den håpløse konstruerte motsetningen mellom helårs/fritidshus blokkere all oppmerksomhet om Brønnøya.

FOTO: TORE GURIBY

Asker kommunestyre ba bygningsrådet i 2018 om å fremlegge en egen sak for å avklare om det skjedde feil ved registreringen av helårsboliger i forbindelse med 1995-planen. En slik sak ble fremlagt for kommunestyret 11. juni i år.

Bygningsrådets leder Nina Ekren Holmen uttalte fra kommunestyrets talerstol at det viktigste i denne saken er å innrømme feil. Hun fastslo at det er på det rene at kommunen definerte øya som om den var regulert til hyttebebyggelse forut for oppstart av planarbeid 1990–1995. Hun presiserte: «Det var feil, og det beklager jeg, ordfører.»

Hun fremla blant annet følgende forslag: «Kommunestyret erkjenner at reguleringsplanen for Brønnøya av 1929 var en plan for villamessig bebyggelse som gjaldt frem til nytt reguleringsvedtak i 1995. Dette er stadfestet av Miljøverndepartementet i brev til kommunen, både i 1982 og i 1991.» I brevet fra Miljøverndepartementet datert 25.04.1991 sies det krystallklart: «Reguleringsformålet er boligbebyggelse»

Det er oppsiktsvekkende at Budstikka på lederplass juni 2019 fremdeles påstår at Brønnøya var regulert til fritidsbebyggelse. Det er også oppsiktsvekkende at mindretallet i kommunestyret stadig hevder at reguleringsformålet var noe annet enn miljøverndepartementet slo fast i 1991.

Mindretallet stemte også imot beklagelsen av misbruk av dommen mot vellederen fra 1993. Han hadde på vegne av vellet levert kommunen forslag om ny reguleringsplan med fleksibelt formål hus/hytte. Familien bodde fast og bygget om huset. De endret underveis og økte takhøyden med 70 cm, men innenfor reguleringsplanens definisjon av halvannen etasje.

Kommunen gikk til sak fordi endringen ikke var godkjent og informerte retten om at reguleringsformålet for øya var hyttebebyggelse. Dette to år før ny regulering i 1995 ble vedtatt.

Grunneierforeningen ville intervenere i ankesaken til høyesterett, men kommunen frafalt da alt prinsipielt og hevdet saken kun var en enkelt byggesak. I domspremissene som ikke er rettskraftige er kommunens påstand om reguleringsformålet gjengitt. Men selve dommen omhandler bare byggetiltaket.

Mindretallet bestående av AP, V, MDG, SP, og SV har klaget denne beklagelsen som lovlighets kontroll til Fylkesmannen Og Budstikka hevder det er riktig. Det er uforståelig.

Vi er lettet, takknemlige og glade for flertallets beklagelse. Tiden er overmoden for å legge fortiden bak seg. Ikke la den håpløse konstruerte motsetningen mellom helårs/fritidshus blokkere all oppmerksomhet om Brønnøya. Vi er et levende lokalsamfunn som engasjerer oss sterkt i at øya skal være et sunt kulturlandskap til glede for alle.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.