Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Er oppløsning viktigere enn gode skoler og bærekraftig utvikling?

– Eventuelle nygamle fylker vil raskt erfare at selv om vi er fortvilt over stram økonomi nå, så vil mye bli mer krevende om vi står hver for oss, skriver innsenderen, som var imot etableringen av Viken, men stiller spørsmål ved om det nå er riktig å bruke masse ressurser på omorganisering fremfor å skape bedre velferd for Vikens innbyggere og gjøre det vi kan for å sikre en bærekraftig fremtid.

– Eventuelle nygamle fylker vil raskt erfare at selv om vi er fortvilt over stram økonomi nå, så vil mye bli mer krevende om vi står hver for oss, skriver innsenderen, som var imot etableringen av Viken, men stiller spørsmål ved om det nå er riktig å bruke masse ressurser på omorganisering fremfor å skape bedre velferd for Vikens innbyggere og gjøre det vi kan for å sikre en bærekraftig fremtid.

Viken er Norges 6. største fylke. Hvis Finnmark og Troms deles, er vi fortsatt bare halve størrelsen av Finnmark.

På tross av at vi på Østlandet har raske veier og et kollektivnett som overgår stort sett alle andre fylker, så er mange av oss uvante med å reise langt. Derfor føles Viken stor, som om vi nå tvinges til å reise oftere til andre ender av fylket enn før.

Vi kan fortsatt si at vi kommer fra Østfold, Romerike eller Hallingdal – eller bruke de identitets- og områdemarkørene vi liker best. Fylkeskommunen handler bare om en måte et mellomledd av det offentlige er organisert på.

Så tror ikke jeg at dagens grenser for Viken var eller er optimale. Vi i MDG stemte mot da Viken ble etablert. Det er likevel ikke slik at det automatisk betyr at vi nå bør gå inn for oppløsning.

Etableringen kostet rundt 340 millioner kroner. Å etablere tre nye fylkesorganisasjoner kan koste mer.

Øyvind Solum er fylkestingsrepresentant i Viken for MDG, nestleder i komité for finans, administrasjon og klima og tidligere fylkesråd for planlegging og folkehelse.

Øyvind Solum er fylkestingsrepresentant i Viken for MDG, nestleder i komité for finans, administrasjon og klima og tidligere fylkesråd for planlegging og folkehelse.

Foto: JOHANNES SUNDE

Om fylket eller staten betaler den regningen, endrer ikke på det. Det er uansett våre skattepenger, som er sårt trengt til å trygge gang- og sykkelveier, sikre farlige broer, bedre kollektivtilbudet og mye annet.

Ruter vurderer å sette opp prisene og/eller kutte drastisk i rutetilbudet, enda vi fortsatt har utfordringer knyttet til korona. Resultatet kan bli onde sirkler, med både overfylte veier og dårligere tilbud.

Fylkeskommunen strever med å bygge nok videregående skoler. Er det viktigere å bruke disse ressursene på omorganisering?

Viken har vedtatt en ambisiøs planstrategi hvor vi vil arbeide for å skape et bærekraftig lavutslippssamfunn innen planetens tålegrenser innen 2030. Vi har mål knyttet til livskvalitet, rettferdighet, naturbevaring, sirkulærøkonomi med mer.

Er det å omorganisere våre 12.000 ansatte og presse frem nye flytteprosesser viktigere enn at vi bidrar positivt til klima- og bærekraftsmål?

Skal vi heller prioritere å la det gjenoppstå tre fylkesting med hver sine byråkratier enn å skape mer velfungerende infrastruktur, lokale kulturtilbud, tannklinikker og annen velferd?

Viken ga nok ikke det beste svaret på å samordne statlige myndigheter og andre administrative inndelinger. Viken har likevel ikke gjort det verre heller, men skapt sterke fagmiljøer som jobber hardt for å sikre matsikkerhet på norske ressurser og gode distrikter og lokalsamfunn.

Deles Viken i tre, vil det lett sette i gang et skred av prosesser i randkommunene til Akershus, så også de vil bruke ressurser som kanskje ender med at Akershus omfatter flere av disse.

Har vi så god tid og så få utfordringer i Viken at vi synes det er greit at fylkestingene venter med viktige avgjørelser til nygamle fylker blir etablert og at administrasjonene i tre-fire år må gå for halv maskin, siden omorganisering krever resten av kapasiteten?

Regionreformen var dessverre ikke gjennomarbeidet nok da den ble igangsatt. Det er likevel ikke sikkert at det blir bedre hvis vi nå kaster bort nye år på fylkeskommunal navlebeskuelse.

Kanskje er det bedre å jobbe for å forbedre Vikens svakheter, så vi faktisk kan vise vei.

Eventuelle nygamle fylker vil raskt erfare at selv om vi er fortvilt over stram økonomi nå, så vil mye bli mer krevende om vi står hver for oss.

Vi som var motstandere av Viken, må innse at det ikke er samme situasjon nå som det var da, og studere den planlagte Viken-utredningen med åpent sinn.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.