Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Er Høyre på vårt parti?

Toril Teigar Jacobsen fra Kolsås stiller spørsmål ved om Høyre er tilstrekkelig interessert i Vestre Bærum.

 

I et debattinnlegg 22. juni etterspurte jeg partienes plan for klimaklok utvikling i folkerike områder med landlig preg. Disse områdene ligger hovedsakelig i Vestre Bærum. Bebyggelsesmønsteret er preget av topografien; jordbruk og næring i dalbunnen og boligbebyggelse oppover liene, som i Lommedalen, på Bærums Verk, Kolsås, Vøyenenga og Skui.

Vi som bor i disse områdene vil være med på klimaløftet på like fot med andre innbyggere, og vi trenger strukturelle grep for å bli uavhengige av bilen. Det er en stor fordel om daglige gjøremål kan dekkes i nærmiljøet.

Derfor skaper nedleggelse av barneskoler uro, som på Bærums Verk og Hammerbakken. Realismen i mange politikernes tiltro til hva man kan få til på sykkel eller til fots opp bakkene med barn som er hentet i barnehage her og skole der er nesten rørende, og det er da bilen kommer inn. Fordi dagen skal gå opp.

Etter hvert som valgdagen nærmer seg tegnes et bilde av hvilke partier som engasjerer seg i denne problematikken. Høyre er ikke blant dem. Er ikke Høyre tilstrekkelig interessert i Vestre Bærum?

23. august har riktignok Skui Høyre et innlegg med bekymring for at Areal- og transportplanen for Oslo og Akershus vil komme i veien for videre vekst. Men det er ikke vekst Vestre Bærum først og fremst trenger. Vinklingen er uinteressant så lenge kommunen mangler et godt grep om klimatiltak i allerede eksisterende boligområder. Det er ikke godt å vite hva Skui Høyre legger i å arbeide for «utvikling av. nærområder og konkrete tilbud », men en nærmiljøbasert skole- og barnehagepolitikk vil være et godt sted å begynne.

Gjeldende styringsverktøy går mot større enheter og dermed større avstander. Dette fremstilles som uproblematisk fordi man kan etablere gågrupper for de minste. Men gågrupper er ikke et klimatiltak. Gågrupper er en kompenserende nødløsning når skolen ikke ligger nært nok eller trafikksikkert nok.

Barneskoler som ligger der folk bor løser mange problemer, – ikke minst for klimaet. Det ville vært interessant å sammenligne klimaregnskapene for nærmiljøer med og uten lett tilgjengelig skole og barnehage.

I en klimaklok kommune må man tenke stort for at det skal monne. Folkerike, landlige områder i Bærum trenger en helhetlig plan.

  1. Ser Høyre behovet for en lokalt tilpasset klimastrategi for folkerike områder med landlig preg?
  2. Er Høyre villig til å revurdere gjeldende styringsverktøy for barnehage og skole som ledd i en slik strategi?
  3. Er Høyre enig i at selvdrevne lokalmiljøer som fungerer uavhengig av offentlige tiltak, bilkjøring og gågrupper er et klimamål?
  4. Dersom det er en prioritert oppgave å opprettholde bosetningen i områder med landlig preg, er det da smart å forvente at innbyggere skal bruke en større del av fritiden sin til fots og på sykkel for å oppfylle kommunens klimamål, – sammenlignet med dem som bor i prioriterte vekstområder?

Høyre må fortelle oss hvor partiet står. I motsatt fall må vi regne med at Høyre lar oss i stikken.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.