Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Er det greit, Høyre?

KRITISK: – Mener Høyre det er demokratisk legitimt å bruke partipisk for å sikre et flertall dersom flertallet i kommunestyret egentlig er imot et flertall i Høyres partigruppe? spør gruppeleder for Venstre i Bærum kommunestyre, Ole Andreas Lilloe-Olsen (til høyre). Her ved siden av Høyre-politikerne ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunestyrerepresentant Terje Hegge, og med kommunestyrerepresentant og leder av hovedutvalg for barn og unge Anne Lene W. Hojem bak Hegge.

Folkevalgte. Vi er heldige i Norge.

Våre forfedre på Eidsvoll i 1814 var forutseende og radikale.

Les også: Én fra Høyre sa nei til riving på Stabekk – det var Larsen mot røkla

De ga oss datidens mest moderne grunnlov og innførte demokratiet som styringsform.

Demokratiet er ikke et mål i seg selv, men skal være et verktøy for å løse konflikter, veie interessemotsetninger og fordele våre felles goder.

Flertallet skal bestemme, men bare i saker der det er nødvendig at flertallet bestemmer.

Konstitusjonen bygger på et representativt demokrati.

Vi velger personer vi har tillit til. Personer som skal sette seg grundig inn i sakene og være med å fatte beslutningene på vegne av dem de er valgt av.

Partiene har opprinnelig ingen rolle i dette representative demokratiet.

De eneste stedene de er nevnt i Grunnloven er i forbindelse med organisasjonsfrihet og i forbindelse med beregning av utjevningsmandater til Stortinget.

Heller ikke da vi fikk lokaldemokrati ved formannskapslovene i 1837 var partiene noe tema. Det var personer man valgte.

Partiene ble først en del av demokratiet da vi fikk partidannelser med først Venstre og så Høyre i 1884.

Og selv den dag i dag er partienes rolle i demokratiet først og fremst en praktisk måte å fremsette en liste med personer som kan velges og å lage et program de kan gå til valg på, en slags velgerkontrakt.

Personene på listene trenger ikke være partimedlemmer.

Det er fortsatt slik at du som velger skal kunne ha avgjørende innflytelse på hvilke personer som til syvende og sist har din tillit og blir valgt inn i kommunestyrene.

Du kan gi kandidater en ekstra stemme, du kan stryke og du kan føre opp personer fra andre lister.

De folkevalgte står kun ansvarlig overfor deg som velger. De må følge kommuneloven, tidligere vedtak i kommunen, vedtatt reglement og er ellers bare forpliktet på det programmet de er valgt inn på.

Det er deres egen samvittighet for å tolke dette, slik de mener du som velger har ment det, som skal styre deres stemmegivning i de enkelte sakene.

Partiene har overhodet ingen rett til å bestemme hvordan den enkelte folkevalgte skal stemme.

At man innad i partigruppene som er representert i kommunestyret eller i underliggende organ stort sett blir enige om hvordan programmet skal tolkes i den enkelte sak er en ting, og at man ofte må inngå kompromisser for å få til noe som helst, er en annen ting, men partiene har ingen formell rolle.

Derfor gir det stor grunn til bekymring når Høyres gruppeleder, i saken om vern eller rivning av de historiske bygningene på Stabekk, uttaler seg på følgende måte til Budstikka:

«Likevel tillater vi at representantene stemmer mot flertallet når de har sterke meninger i en sak, så lenge de ikke vipper flertallet.»

Mener Høyre det er demokratisk legitimt å bruke partipisk for å sikre et flertall dersom flertallet i kommunestyret egentlig er imot et flertall i Høyres partigruppe?

Høyre har 24 av 51 mandater i kommunestyret i Bærum. 13 stykker utgjør et flertall i partigruppen.

I verste fall kan disse 13 med hjelp av et par stemmer fra andre partier altså sikre flertall for noe resten av kommunestyret er imot.

Synes Høyres folkevalgte det kan være greit? Synes de det er tråd med ideen om folkestyre?

Dette minner nesten om Arbeiderpartiet i gamle dager. Der overstyrte representantskapet i partiet de folkevalgte.

Alle de som var blitt «vraket» av velgerne i valgene, satt der og bestemte over dem som var valgt etter den demokratiske utvelgelsen vi har lovregulert for valg av representanter.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette forutsetter jeg har opphørt nå? Spent på svar fra begge partier.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler