Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Er Asker og for alle?

May Myklebust og Kay Arne Sørensen vil gjøre Asker til best i landet på universell utforming.
May Myklebust og Kay Arne Sørensen vil gjøre Asker til best i landet på universell utforming.
Foto: Privat

Tenk deg hvordan det er å sitte i rullestol og ikke komme frem fordi fortauet ikke er brøytet ordentlig, eller hvordan det er å snuble i et reklameskilt fordi du ikke ser dette siden du er svaksynt. Neppe noen gode opplevelser, men dette er dessverre hverdagen for en del av Askers innbyggere.

I vår nye kommune må vi sørge for å skape et samfunn med muligheter for alle uavhengig av sosial bakgrunn og funksjonshemninger, og hvor universell utforming vil være en av de sentrale bærebjelkene. Det må være høy fokus på inkludering, tilgjengelighet og ikke minst livskvalitet.

I vår nye kommune må vi sørge for å skape et samfunn med muligheter for alle

Universell utforming handler kort og godt om tilrettelegging og tilgjengelighet. Dette innebærer at omgivelsene må utformes på en måte som ivaretar hele befolkningens variasjon i funksjonsevne slik at flest mulig kan delta aktivt i samfunnet.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser består av ni personer som representerer stor bredde av lag/foreninger og politikere med høy kompetanse og som vet hvor skoen trykker. En av våre hovedoppgaver er å gi råd til politikerne og administrasjonen når det gjelder universell utforming, tilgjengelighet og inkludering.

Rådet er spesielt opptatt at tjenestene personer med funksjonsnedsettelser mottar fra kommunen skal være av høy kvalitet, og at personalet har god kompetanse på sitt fagområde. Vi jobber også mye med inkluderende arbeidsliv, og er særlig opptatt av at kommunen skal ha nok VTA-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser). Rådet har høy fokus på at kommunen skal ha god tilgang på boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser og at prisen på utleieboliger skal være overkommelige. God tilgjengelighet på kollektivtransport, it-kunnskaper, godt fritidstilbud og ikke minst økonomiske vilkår for gruppen er andre viktige tema.

Befaring på utesteder i kommunen, i offentlige bygg og hos bedrifter er også sentralt. Vi besøker både nye og gamle bygg som: skoler, barnehager idrettsanlegg og kulturbygg for å se hvordan det er med universell utforming og kommer med råd til forbedringer. Vi sjekker om det er godt tilrettelagt for synshemmede ved god merking av trapper og vinduer, at det er teleslynger og god akustikk. Videre sjekker vi handicaptoalettene, gelender og fremkommelighet for bevegelseshemmede.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser har møter 8-10 ganger i året. Rådets primære oppgave er å gi råd, vi tar ikke opp enkeltsaker til behandling.

Vi som sitter i rådet vil svært gjerne at du tar kontakt med oss dersom det er noe du vil vi skal ta opp, eller om du har råd og tips til hva som kan forbedres rundt i kommunen.

Vår ambisjon er at Asker skal bli en av landets beste kommuner på universell utforming og inkludering.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.