Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Enklere gjenbruk i Bærum

– Vi trenger flere arenaer for å redusere forbruket, skriver Ola Helmich Borchgrevink Pedersen og Marianne Rieber-Mohn, som er kommunestyrerepresentanter for Bærum Ap.

– Vi trenger flere arenaer for å redusere forbruket, skriver Ola Helmich Borchgrevink Pedersen og Marianne Rieber-Mohn, som er kommunestyrerepresentanter for Bærum Ap.

FOTO: PRIVAT

Det skal bli enklere å gjenbruke varer i Bærum.

Kommunen skal opprette flere mottaksplasser rundt om i kommunen for å legge til rette for økt gjenbruk. Hensikten er å bidra til redusert klimagassutslipp fra privat forbruk. Dette er god klimapolitikk og godt for lommeboken.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur har vedtatt nye retningslinjer for bærekraftig forbruk. Hensikten er å redusere klimagassutslipp forbundet med privat forbruk. For å øke bevisstheten for og muligheten til å kjøpe brukte og vel fungerende varer må vi legge forholdene bedre til rette.

Det skal tilrettelegges bedre for at husholdninger skal kunne sortere ut mulig gjenbruksartikler ved Isi avfallsanlegg. Tydelig informasjon om muligheten for gjenbruk ved ankomst er tiltak som bør vurderes. 

Videre skal det vurderes flere leveringssteder for gjenbruk, plassert der folk oppholder seg og ferdes. I samarbeid med korpsene skal det vurderes om de kan ha faste, åpne mottak for lopper. Det skal også opprettes mobile mottak som flyttes rundt i kommunen slik at folk kan levere varer uten å måtte bruke bil.

Dette er god klimapolitikk og godt for lommeboken.

Kommunen skal ha en koordinerende rolle og teste ut ulike løsninger. Sammen med innbyggere, næringsliv, frivillige og andre interessenter skal det utvikles ulike løsninger for bærekraftig ressursbruk. Hensikten er å øke ombruk, legge til rette for næringsutvikling samt begrense den kommunale økonomiske risikoen.

Det finnes flere aktører på bruktmarkedet. Kommunen har sysselsettingsbedriften Arba som samler inn varer på Isi, setter dem i stand og selger dem i sin bruktbutikk i Sandvika. Vi har Fornebu Gjenbruk, og Finn som landets største digitale marked for kjøp og salg. 

Likevel ligger Bærum høyt på forbrukstoppen. Vi trenger flere arenaer for å redusere forbruket. Det bør etableres flere leveringspunkter for gjenbruksmateriell. Her kan kommunen spille en rolle som tilrettelegger.

I klimastrategien som Bærum har til behandling, legges det vekt på sirkulærøkonomi for å redusere utslippene av klimagasser. Det skal satses på ombruk, materialgjenvinning og resirkulering innen alle områder. Dette gjelder så vel for forbruksvarer som for byggebransjen.

Sett fra et klimaperspektiv kan det være bedre å rehabilitere et bygg fremfor å bygge nytt. Materialer kan med fordel gjenbrukes. 

Og så må det stilles det viktigste spørsmålet: Trenger vi denne nyanskaffelsen? Kan vi bruke det vi allerede har? Kanskje tilpasninger kan være vel så bra?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.