Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Endelig på vei

– Stortinget vedtar ny transportplan neste sommer. Her må det legges inn nødvendige planleggingsressurser for hele strekningen, skriver Askers ordfører Lene Conradi. Her ved byggestarten på Høvik tidligere i november sammen med to som kan gjøre noe med Conradis ønske, finansminister Jan Tore Sanner (til venstre) og samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Knut Bjerke

Første spadetak for ny E18 er tatt, og med det er første etappe, strekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta, endelig i gang.

Jeg gleder meg med vår nabokommune Bærum – og jeg gleder meg til det blir Askers tur. 

I forbindelse med markeringen for igangsettelsen sa jeg at dette var noe av det største jeg har vært med på i min tid som ordfører. Det er mange grunner til det.

I dag bor mer enn 10 prosent av Askers befolkning i støysonen langs E18. Med ny E18 også gjennom Asker vil halvparten av disse få betydelig redusert støy, og med det forbedret helse og trivsel. 

Støy og lokal luftforurensing er også et stort problem langs tilknytningsveiene til E18 som i dag har mye kø. Verst er det på lokalveiene rundt de store tettstedene, som Asker sentrum og i Holmen-Billingstad-området. 

Med nye E18 i tunnel og dagens motorvei nedklassifisert til lokal vei forbi sentrum får vi en radikal forbedring av trafikkavviklingen. 

Dette sammen med ombyggingen av Fusdalkrysset vil gi oss et veisystem der gjennomfartstrafikken på E18 og Røykenveien vil skje uavhengig av lokalveinettet.

Ny E18, med europaveien i tunnel forbi Lysaker, Høvik, Sandvika, Holmen og Asker sentrum, er også avgjørende for tettstedsutviklingen. Bare tenk på hva Operatunnelen har hatt å si for Bjørvika-området i Oslo. 

Ny E18 i tunneler gjennom Asker og Bærum, og med miljølokk på strategiske steder, reduserer motorveien som en fysisk barriere, og mennesker og dyr kan bevege seg trygt på tvers av veitraseen.

Planene for ny E18 bygger opp under prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging. Langt flere kan bo og jobbe i gangavstand til våre store sentre og kollektivknutepunkter, og når bussene kan kjøre køfritt og miljøvennlig mellom stoppestedene, blir tilbudet i realiteten et helt annet enn det vi har i dag. 

Nye E18 får i tillegg en trafikksikker sykkelvei som gjør det effektivt og komfortabelt å sykle mellom tettstedene langs ruta, og gjerne helt til Oslo for dem som har behov for det.

Første etappe for ny E18 skal stå klar i 2028. Det gleder vi oss til – en glede ispedd en god del utålmodighet. 

Jeg gleder meg til det blir Askers tur.

Reguleringsplanarbeidet for neste etappe, Ramstadsletta-Nesbru, har oppstart i disse dager, og nå må alle gode krefter arbeide sammen for en raskest mulig igangsetting også av tredje etappe til Drengsrud. 

For det er først når veien er bygget ut hit, at vi får innfridd de mange gode målsettingene med hele E18-prosjektet.

Vi må derfor, raskest mulig, komme i gang med detaljplanlegging og regulering av nye E18 helt frem til Drengsrud. Dette er kostbart og ressurskrevende, og i Nasjonal transportplan er det kun avsatt planleggingsmidler for etappe to. 

Stortinget vedtar imidlertid ny transportplan neste sommer. Her må det legges inn nødvendige planleggingsressurser for hele strekningen.

Krevende politiske prosesser har allerede forsinket oss med to år. Spadetaket på Ramstadsletta var derfor en kjærkommen bekreftelse på at vi er på vei, og gjennom en effektiv planleggingsprosess kan vi ta igjen noe av den tapte fremdriften. I Asker kommune er vi parat.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.