Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En varslet utfordring i seniorpolitikken

– Det haster med sentrumsnære bokollektiver der beboere kan hjelpe hverandre, lokalisert slik at kommunen enkelt kan stille opp med hjemmebaserte tjenester, skriver Torleiv Ole Rognum i Asker KrF.

– Det haster med sentrumsnære bokollektiver der beboere kan hjelpe hverandre, lokalisert slik at kommunen enkelt kan stille opp med hjemmebaserte tjenester, skriver Torleiv Ole Rognum i Asker KrF.

Foto: EVA GROVEN

Det haster med realisering av sentrumsnære nye boformer for eldre.

Forslag til Handlingsprogram i Asker for 2021–24 legger opp til at knapt hver 5. innbygger over 80 år skal være sikret plass i sykehjem eller heldøgns omsorgsbolig. Det vil si en dekningsgrad på vel 19 prosent. 

For å nå denne målsettingen, skal nedlagte plasser reetableres, helsehuset i Hurum tas i bruk og sykehjemmet på Søndre Borgen utvides.

Det vil 91 plasser i tillegg de 771 vi har i dag.

Den store økningen i antall innbyggere over 80 år kommer etter 2024. Likevel er det ikke planlagt noe nytt sykehjem før i 2029. 

Det betyr at Asker vil oppleve et fall i dekningsgraden for heldøgns omsorgsplasser til fra 19 prosent til 16 prosent etter 2024.

Forslaget til handlingsprogram innebærer at redusert sykehjemstilbud skal kompenseres ved satsing på ambulante tjenester og lavterskel-/støttetjenester og bruk av velferdsteknologi.

Cirka 80 prosent av sykehjemsbeboerne har en demenslidelse. Moderne medisin har gjort oss fysisk sprekere, men det finnes ikke noe effektivt middel mot den vanligste formen for demenslidelse. 

Av 80-åringer har 25 prosent demenslidelse, for 90-åringene er andelen 40 prosent. Langt kommet demens krever heldøgns omsorg. Velferdsteknologi er ikke nok.

For at flest mulig eldre kan bo hjemme lengst mulig, lanserer handlingsprogrammet nye bokonsepter for «generasjoner på tvers», også kalt «morgendagens generasjonssamfunn». 

Et forbilde er Århus der det bygges spesielt tilrettelagt leiligheter for eldre og småbarnsfamilier i samme sentrumsnære boligkompleks.

Langt kommet demens krever heldøgns omsorg. Velferdsteknologi er ikke nok.

Aldersvennlige lokal samfunn er et uttalt mål i forslaget til handlingsprogram. Men konkrete prosjekter kommer ikke klart frem i programmet. 

«Selvaag pluss»-leiligheter er under bygging på Landåsjordet. Disse leilighetene retter seg mot et kjøpesterkt segment av eldre, men de er ikke sentrumsnære. Prosjektet som utvikles i Sætre terrasse ved Heggedal, er heller ikke sentrumsnært.

KrF vil ha flere sentrumsnære boliger for eldre, slik at vi kan forbli selvhjulpne – med innkjøp, bruk av servicetilbud og ha nærhet til offentlig kommunikasjon og sosiale møteplasser. 

KrF har foreslått at Asker kommune burde sikre seg delaktighet i Elvely-utbyggingen rett ved Asker sentrum. Utbygger, Fredensborg Bolig, annonserer nå at leiligheter på Elvely kommer for salg. Jeg har derfor sendt et spørsmål til ordføreren til formannskapsmøtet 6. oktober: 

«Har Asker kommune sikret seg deler i Elvely-utbyggingen som kan innrettes i henhold til konseptet «morgendagens generasjonssamfunn?»

Bærum har nettopp innviet demenslandsbyen Carpe Diem. Asker ønsker et demensvennlig samfunn der mennesker med demenslidelse så langt det er mulig integreres i det vanlige samfunnet.

Handlingsprogrammet må derfor få en tidsplan for etablering av de nye boformene. Det haster med sentrumsnære bokollektiver der beboere kan hjelpe hverandre, lokalisert slik at kommunen enkelt kan stille opp med hjemmebaserte tjenester.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.