Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En utstrakt hånd med klare forventninger

Planutvalgets medlem Mathias Opdal Weseth (til venstre) skriver at det er viktig å bygge flere boliger for unge og barnefamilier. Her fra planutvalgets befaring på Fossum.

Planutvalgets medlem Mathias Opdal Weseth (til venstre) skriver at det er viktig å bygge flere boliger for unge og barnefamilier. Her fra planutvalgets befaring på Fossum.

Foto: Trine Jødal

Utbyggere må bygge flere boliger tilpasset unge kjøpere.

Etter forrige planutvalgsmøte skrev Budstikka at jeg «strakk ut en hånd til utbyggerne» i Fossum-saken. Jeg vil imidlertid påpeke at den såkalte håndsrekningen var et klart signal om håndfaste forutsetninger for fremtidig utbygging i Bærum.

Bærum er en attraktiv kommune å bo i og vi opplever stor tilflytting. Likevel ser vi at det blir en større andel eldre i kommunen vår. En aldrende befolkningsstruktur byr på utfordringer, blant annet ved at det blir flere med omsorgsbehov. Dette vil tære på kommuneøkonomien, og vi må gjøre store grep i omsorgssektoren for at å ha et godt tilbud til våre eldre. 

Dette har samarbeidspartiene H, V, KrF og Frp allerede lagt til rette for gjennom vesentlige tilskudd til bistand og omsorg i årets handlingsprogram. Skal vi imidlertid fortsette å gjøre viktige grep i denne sektoren samtidig som vi skal ha det beste tilbudet innen alt fra skole til kultur, må vi sørge for bærekraftige inntekter. For å ivareta dette hensynet uten å øke prisene på tjenestene våre eller innføre eiendomsskatt, må flere arbeidsføre i ung alder bosette seg i Bærum.

Det er en verdi i seg selv at vi har en sammensatt befolkning

Det er også en verdi i seg selv at vi har en sammensatt befolkning. Det bidrar blant annet til større mangfold innen frivilligheten, et bredt spekter av fremtidige ansatte for næringslivet i Bærum, og nye tanker og ideer som vil være viktige i forbindelse med de mange utfordringene kommunen vår vil møte på fremover.

Det er dyrt å flytte til Bærum og tilbudet av ulike typer boliger er ikke stort nok til at flere unge vil kunne bosette seg her. Som politikere hverken skal eller bør vi regulere prisene direkte. Vi kan derimot bidra til at tilbudet av rimeligere boliger øker. Dette mener jeg er en viktig oppgave for planutvalget fremover. Jeg kommer derfor til å stille krav om at utbyggere bygger flere boliger tilpasset unge kjøpere. Konkret betyr det at man må bygge flere småhus, tomannsboliger og leiligheter istedenfor store eneboliger. Samtidig kan vi fjerne kravene til at alle leiligheter ha minst ett soverom og stille lavere standardkrav ved deler av de kommende utbyggingsprosjektene.

Alt dette må balanseres ved at vi som politikere følger oppfordringen fra innbyggerne våre om ikke å bygge ut mer dyrket mark og grønne lunger. Dette er likevel ingen motsetning til målet om at flere unge skal bosette seg i Bærum. Dette vil vi klare nettopp fordi våre innbyggere har ulike preferanser. Noen ønsker å bo urbant som i Sandvika, noen i villastrøk, mens andre gjerne kan tenke seg å bo i landlige strøk. Men for at dette skal være et reelt valg også for unge boligkjøpere, må vi stille krav til utbyggerne om at boligprofilen deres er tilpasset denne gruppen.

Skal vi ha den nødvendige økonomiske kapasiteten til å tilby innbyggerne våre de beste tjenestene må vi bli bedre på å tiltrekke unge. Fossum-saken var en liten sak i den store sammenhengen, men min uttalelse inneholdt en klar forventning om at utbyggerne ivaretar dette behovet. Gjør de det vil jeg fortsette å rekke dem ut en hjelpende hånd.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.