Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En stor utfordring for Asker

Fire personer gikk i fjor langs Askerkysten og tok bilder av bebyggelse innenfor 100-metersbeltet. – Resultatet var ikke bare nedslående, det var nesten ikke til å begripe, skriver innsenderne.

Fire personer gikk i fjor langs Askerkysten og tok bilder av bebyggelse innenfor 100-metersbeltet. – Resultatet var ikke bare nedslående, det var nesten ikke til å begripe, skriver innsenderne.

Foto: Maria Rypdal

Sammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker har resultert i at «nye» Asker har en lang og svært vakker strandsone.

Gjeldende lovverk gir strandsonen et rimelig godt vern som skal sikre allmennhetens tilgang til sjøen. Etter at en kartlegging utført av studenter var gjennomført, ble resultatet forelagt politikerne i utvalg for plan og byggesak i Asker 16. juni.

Resultatet var ikke bare nedslående, det var nesten ikke til å begripe. Omkring 6.000 tiltak ble registrert innenfor 100-metersbeltet. Av de er 1.500 stemplet som ulovlige.

Anders Utne og Ragnhild Male Hartviksen representerer Ap i utvalg for plan og byggesak i Asker. Sistnevnte er nummer 6 på Aps liste i Akershus ved høstens valg og har gode sjanser til å bli innvalgt på Stortinget.

Anders Utne og Ragnhild Male Hartviksen representerer Ap i utvalg for plan og byggesak i Asker. Sistnevnte er nummer 6 på Aps liste i Akershus ved høstens valg og har gode sjanser til å bli innvalgt på Stortinget.

Foto: KARL BRAANAAS

Ressurssituasjonen i kommunen tilsier at oppfølging av dette blir umulig å gjennomføre uten å tilføre ressurser. For en allerede presset byggesaksavdeling må det ansettes saksbehandlere dedikert til denne spesielle oppgaven. 

Anslaget fra kommunen er at det vil ta én saksbehandler minst ti år (!) å løse alle sakene. En slik saksbehandlingstid vil resultere i at utrolig mange saker foreldes. 

I gamle Hurum ble det gjennomført et prosjekt over tre år med penger finansiert fra departementet. I planutvalget som var det politiske organet som fulgte sakene tett, satt blant andre nåværende gruppeleder i Asker Ap, Ivar Granum. Han kan fortelle at disse sakene var svært ressurskrevende. I hvert møte dukket det opp en eller flere saker fra dette prosjektet. Så mange at utvalget til slutt ble kalt «plattingutvalget». Det sier vel det meste. 

Mange eiere hadde med seg advokat som tilhører i spesielt vanskelige saker. Bare én sak kunne drives i systemet i svært lang tid. Men det må ikke sette en stopper for å følge opp nye saker nå.

Fra Arbeiderpartiets side har vi argumentert for at problemet er så stort og saken så viktig at her må politikerne på banen for å prioritere den kommunale innsatsen – så vel med tanke på geografi som type ulovlighet. 

Vi bør være tilbakeholdne med å oppmuntre til system som legger til rette for «angiveri», men oppfordringen til hytteeiere og andre brukere av naturen om å hjelpe til med å avdekke ulovligheter synes å være på sin plass.

I møtet i utvalg for plan og byggesak i Asker 16. juni fremmet Ap følgende forslag: «Prinsippene skal behandles politisk før de settes til anvendelse». Forslaget ble nedstemt og fikk bare Ap og MDGs stemmer.

Det er ikke greit. Ikke i det hele tatt.

Men vi kommer ikke til å gi oss. Strandsonepolitikk og fri ferdsel i strandsonen har vært en av Arbeiderpartiets merkesaker i en årrekke. Friluftsloven står sterkt i Norge, men dispensasjoner har hatt en lei tendens til å bli vedtatt. Gjerder ned til strandlinjen og skilting med «Privat» er ofte å se. Slike tiltak er kun ment for å holde folk vekk fra eiendommer.

Kommunen har plikt til å følge opp ulovligheter. Å nedprioritere ferdselsretten betyr i praksis at man ikke tar dette på alvor. Et svært uheldig signal som kan få folk til å tro at det er greit å ta seg til rette i Asker. Det er ikke greit. Ikke i det hele tatt.

Kommunedirektørens orienteringssak vil vi følge opp videre. Det neste steget blir mest sannsynlig i handlingsprogrammet for 2022–2025. Der kommer Arbeiderpartiet til å fremme sak om økte ressurser til bygningsavdelingen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.