Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En overgang til besvær

Gangbroen i bakgrunnen er stengt etter en påkjørsel, og skolebarn må nå bruke gangfelt for å krysse den sterkt trafikkerte Brynsveien. Arbeidet med ny bro må pågå uten forsinkelser.

Gangbroen i bakgrunnen er stengt etter en påkjørsel, og skolebarn må nå bruke gangfelt for å krysse den sterkt trafikkerte Brynsveien. Arbeidet med ny bro må pågå uten forsinkelser.

Foto: KARL BRAANAAS

Noen ganger sier et bilde det meste. Budstikkas foto av barn som må krysse Brynsveien ovenfor Evje skole er et slikt. Det viser med all tydelighet hvorfor det haster å få bygget en ny gangbro over Brynsveien som erstatning for den som har vært ødelagt siden en stund før jul.

Broen ble stengt av sikkerhetshensyn etter at en påkjørsel påførte betongen skade. Ifølge Bærum kommune er skaden så omfattende at det neppe er aktuelt med reparasjon. Dermed må broen rives, og det må bygges en helt ny.

I mellomtiden er skolebarn til og fra Evje barneskole nødt til å passere Brynsveien på andre måter. Men denne veien er sterkt trafikkert, særlig nettopp i rushtiden når barna skal til og fra skolen, og den brukes dessuten av utrykningsbiler til og fra Bærum sykehus.

I tillegg er begge alternativene for kryssing problematiske også av andre grunner.

Midt i bakken ned mot Valler videregående skole ligger et gangfelt på en rett og oversiktlig strekning. Problemet her er at bilene i bakken ofte holder høy fart og at denne kryssingen medfører en omvei som er betydelig for korte ben.

Det andre alternativet er et gangfelt som ligger nærmere den skadede broen. Her er det imidlertid mindre oversiktlig. Veien svinger nokså brått på begge sider av gangfeltet, og langs Brynsveien må gående følge et smalt fortau, der det nå om vinteren ofte er vanskelige forhold med slaps og is.

Arbeidet med ny bro må få prioritet og gå uten forsinkelse.

Det er lett å forstå FAU-lederen ved Evje skole som uttaler at det er uholdbart at gangbroen er stengt og minner om at trafikksituasjonen rundt denne barneskolen er ganske dårlig i utgangspunktet. FAU har allerede trafikkvakter to andre steder ved skolen og vil påføres ytterligere belastning hvis de skal stå vakt også ved én eller flere kryssinger av Brynsveien.

Løsningen for mange foreldre vil være å kjøre barna til og fra skolen, noe som selvsagt ikke er ønskelig.

Bærum kommune opplyser at prosjektering er igangsatt, men kan ikke si noe konkret om fremdriftsplan og når en ny bro kan stå ferdig. Vi vil understreke at arbeidet med ny bro – eventuelt reparasjon av den gamle hvis man kommer til at det likevel lar seg gjøre – må få prioritet og at arbeidet må gå uten forsinkelse.

Vi minnes eksempler fra både Bærumsveien og Griniveien der det tok uforholdsmessig lang tid å erstatte gangbroer som ble skadet etter påkjørsler. Det må ikke skje i dette tilfellet. Og så vil vi anbefale kommunen å heve den nye broen noe, slik at flere påkjørsler unngås.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.