Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En møteplass for alle

Slik tenker innsenderne seg utnyttelsen av Kadettangen 22. Sandvikselven til venstre, Sandviksveien øverst og klubbhusene for Tyrving og Bærum sportsklubb nederst.

Slik tenker innsenderne seg utnyttelsen av Kadettangen 22. Sandvikselven til venstre, Sandviksveien øverst og klubbhusene for Tyrving og Bærum sportsklubb nederst.

Endring og omstilling handler om å utvikle, forbedre eller endre slik at vi også i fremtiden kan levere riktige varer og tjenester innenfor de faglige og ressursmessige rammer vi til enhver tid har. 

Endring og omstilling handler også om adferdsendringer hos hver enkelt av oss, blant annet for å nå klimamålene. Endring og omstilling er utfordrende, men rommer også muligheter. Sist, men ikke minst, endring og omstilling krever mot, tillit, involvering og medvirkning.

I Bærum skal vi tenke stort, tenke langt og handle nå, men med ett skritt av gangen. Vi må også tydeliggjøre hvorfor det er behov for endring og omstilling; altså økonomisk og klimaklok bærekraft for tjenestene til våre innbyggere. Slik innledes handlingsprogrammet 2021–24.

Bærums visjon er «Sammen skaper vi fremtiden». I den ligger det at administrasjon og politikere sammen med næringsliv og innbyggere skal utvikle Bærumssamfunnet og kommunens tjenester i tett dialog. 

– Det er en gylden mulighet som trer frem, skriver Arne S. Eriksen på vegne av innsenderne.

– Det er en gylden mulighet som trer frem, skriver Arne S. Eriksen på vegne av innsenderne.

Foto: KARL BRAANAAS

Bærum, og Sandvika, har et godt utgangspunkt for å lede an i utviklingen av fremtidens samfunn. Tett på politisk og administrativ ledelse, tilhold for næringslivets og handelens interesseorganisasjoner, flere fremtidsrettede og betydningsfulle selskap som skaper morgendagens løsninger innen bærekraft, og moderne kollektiv mobilitet.

Det er på tide å vise det store mangfoldet av tilbud og brede engasjement som Bærum kommune drifter for å være forbilledlig som klimaklok kommune. Dette er tiåret for handling.

Ledelsen stresser sin administrasjon like mye som de forventer at næringslivet gjør alt som må til for å skape de nødvendige forandringene i tide til «å redde kloden». For å få det til må vi alle trekke i samme retning, og derfor må alle forstå hva det innebærer, forplikter og hvilke muligheter det gir.

I disse dager er det en gylden mulighet som trer frem. Kadettangen 22 er pekt ut til å bli stedet hvor det skal tilrettelegges for en møteplass for alle, og som skal binde byen og fjorden sammen på en byrettet måte. 

Konsept ønskes å supplere dagens tilbud på Kadettangen og Sandvika. Fokus på bærekraftige løsninger. Gjerne ombruk, gjenbruk, flerbruk. Utendørs aktivitetstilbud for ungdom skal også være en del av konseptet. Og kommunen skal begrense sine økonomiske forpliktelser! Det koster å ta del i utviklingen av fremtiden. Det koster enda mer å la være å benytte muligheten.

La oss sammen finne en bærekraftig og ærlig måte å vise dette på. Et område som ønsker alle velkommen, uten alkohol, fritt og kreativt. Gjerne en spesielt inviterende plass til ungdommen, fremtidens kraft og potensielle ambassadører. Det ville være flott. 

Om stedet kan vise omverdenen innholdet og mangfoldet i de 17 bærekraftsmålene som hele verden har sluttet seg til, vil det være unikt. Da vil manges blikk rette seg mot Bærum og Sandvika, fordi det vises i handling det som ropes fra Rådhuset. Da vil Bærums tre kraftord – mangfold – raushet – bærekraft – vise seg sterkt. Da vil Bærumsamfunnet vise seg sterkt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.