Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En målrettet næringspolitikk

Næringsparkene i Bærum har et stort potensial. Her er Einar Schultz (f.v.), Joakim Hereng, Ole Kristian Udnes og Ane Maria H. Mjaaseth under et besøk på Rud Hauger.

Foto: Karl Braanaas

Næringsparkene er alfa og omega for Bærums verdiskaping.

Budstikka omtalte 27. juni kommunens og næringsrådets strategi for fremtidens næringsparker i Bærum (Rud-Hauger, Grini, Vøyen, Skui og Mølladammen). I antall arbeidsplasser (8.800) og størrelse (500.000 m²) er de fem parkene på nivå med de største bedriftene vi har i Bærum. Næringsliv og handel er i stor endring, og det er viktig at næringsparkene finner sin strategiske rolle i kommunen.

Vi tror det ligger et stort potensial i fremtidens næringsparker, og at de er sentrale for utviklingen av et kortreist, bærekraftig og variert næringsliv i Bærum.

Det er tre områder vi skal fokusere på. Det første er betydningen av enda sterkere og nye bransjeklynger. Engineering Valley ble skapt i Asker og Bærum på 1980-tallet. Videreføringen av dette i nye bransjeklynger er en av de viktigste faktorer for vårt konkurransedyktige og kompetansebaserte næringsliv, kjennetegnet ved høy utdannelse og stor omstillingsevne. Samlingen av kompetanse i et begrenset område gir dynamikk, utvikling og nyskapning. Flere av næringsparkene har en slik profil, for eksempel Rud-Hauger med fokus på bil. Dette kan spisses enda mer, og samarbeidet bør også omfatte skole, myndigheter og forskningen.

Det ligger et stort potensial i fremtidens næringsparker

Det andre viktige området er målrettet posisjonering av Bærum i Stor-Oslo. Oslo kommune skal bygge ytterligere 100.000 nye boliger, i stor grad i aksen Valle-Groruddalen. Det vil sette ytterligere press på næringsarealene her, der det i dag er over 100.000 arbeidsplasser. Med målrettet markedsføring mot enkelte bransjer og aktører, kan det skapes nye, sterke og langsiktige arbeidsplasser hos oss.

Det tredje området er de strukturelle endringene som skjer innenfor handelen. Sentrumshandelen er under press. Vi er sterkt opptatt av at våre mange geografiske sentra skal være sterke og levende motorer for handelen. Næringsparkene må derfor ikke konkurrere med detalj- og dagligvarehandelen her.

Næringsparkene må heller utnytte sine fortrinn der sammensmeltingen skjer: Mellom detaljist og grossist (færre lagerpunkter – kortere vei til kunde), mellom faghandel og sluttbruker (jernvare+maling+trevare+elektro = storhandel for alle), mellom tjeneste og produkt (interiørarkitekter som også selger møbler) og mellom alternative måter for kjøp og levering («klikk og hent»).

Det bærende prinsipp for næringsparkene må være plasskrevende handel med store salgsarealer som ikke finnes i sentrum, og basert på faghandel. Synergier med annen aktivitet i næringsparken er viktig. Dette må sikres gjennom forutsigbare reguleringsbestemmelser.

I tiden som kommer må næringsparkene utvikle solide strategiplaner. Det bør lages en plan for markedsføring mot bedriftene i Groruddalen. Kommunen bør engasjere seg i bylogistikk-programmet, samt ha en dialog med region Viken der begrepet «plasskrevende handel» ivaretar fremtidens næringsutvikling.

Næringsparkene er alfa og omega for Bærums verdiskapning. Arealknappheten i vår populære kommune er økende. Desto viktigere blir næringsparkene for et fremtidsrettet og dynamisk næringsliv.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.