Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En lov for deg og fellesskapet

Arbeiderpartiet vil beholde plan- og bygningsloven fordi den tar vare på din og samfunnets bærekraftige måte å bygge i fellesskap. Regjeringen foreslår å fjerne dagens krav til interesseovervekt ved vurderingen av fordeler og ulemper og gi større rom for dispensasjoner.

Plan- og bygningsloven passer på at ikke strandsonen blir utilgjengelig, at natur, jordbruk og elver blir hensyntatt, at arkitektoniske og estetiske forhold blir ivaretatt, og at hus bygges på riktig måte og på rett sted ut fra planer fellesskap har laget. 

Kort fortalt at vi bygger et bærekraftig samfunn bestemt av fellesskapet gjennom planer og lover.

For å få en dispensasjon må du i dagens lovverk blant annet ha en klar overvekt av fordeler. De fordelene må komme andre enn søker til gode, altså fellesskapet som har fastsatt de opprinnelige planene og loven det søkes dispensasjon fra.

For Arbeiderpartiet er det åpenbart rett at skal det bygget annerledes enn hva en felles reguleringsplan eller kommuneplan tilsier, så må det være klart flere fordeler for dette enn ulemper. Det må være en klar overvekt av fordeler til gode for fellesskapet for at noen skal få dispensasjon til å avvike fra en felles regulerings- eller kommuneplan.

Så har Solbergregjeringen på høring et forslag som fjerner kravet om klar overvekt av fordeler, og endrer dette til alminnelig overvekt. Det holder altså med like mange fordeler som ulemper for at et enkelttiltak skal kunne få dispensasjon fra fellesskapets planer. 

En enkelt utbygger skal kunne gå på tvers av fellesskapet uten at det har flere fordeler enn ulemper for fellesskapet.

Og ikke bare det, de ønsker at kommuner skal kunne foreta et fritt skjønn i vurderingen av de faktiske fordeler og ulemper. Kommuner skal selv kunne definere begrunnelsen og heller ikke kunne overprøves av for eksempel fylkesmann eller rettsvesenet slik det er i dag.

For Arbeiderpartiet blir dette helt feil. Vi forstår at Solbergregjeringen vil at det skal bli lettere for enkeltpersoner og selskap å få dispensasjon fra fellesskapet, men Arbeiderpartiet har troen på at nettopp det fellesskapet som vi nå ser i disse koronatider, skal vektlegges mer enn hva en enkelt utbygger og kommunen ønsker. 

Arbeiderpartiet vil bygge samfunnet slik at alle har det best mulig ut ifra en felles enighet og planer. Så er vi også overbevist om at alle, også de som i dag ikke får dispensasjon, på sikt er tjent med en slik helhetlig overordnet samfunnsplanlegging.

Den nåværende plan- og bygningslovens paragraf 19–2 må beholdes uforandret slik at det fortsatt kreves overvekt av objektive argumenter for å få dispensasjon fra politiske vedtatte planer og lover. Vurderingen av fordeler og ulemper må kunne påklages til Fylkesmannen, eventuelt bringes inn for domstoler.

Dette ivaretar rettssikkerheten for enkeltpersoner og samfunnets interesser på en bærekraftig måte slik vi ønsker.

De store oppgavene løser vi best sammen!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.