Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En klimaklok fremtid i Bærum

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: – Vi kan ikke innføre sterke begrensninger og hindringer som reduserer befolkningens mobilitet uten å tilby erstatninger og noe i tillegg, skriver Ole Andreas Lilloe-Olsen (V).

Bærum kommune skal vedta en klimastrategi.

Klimapanelets grundige analyser og anbefalinger skal omsettes i konkrete mål, klare strategier og effektive tiltak.

Les også: Vi trenger mer klimavennlige bygg i Bærum

Les også: Klimastrategi i Bærum

Klimapanelets rapport viser at de største utfordringene for å redusere utslipp av klimagasser i Bærum er knyttet til reisevaner og transport.

Skal vi unngå drastiske endringene i levesett og livsstil i fremtiden, må vi foreta mange mindre endringer nå. Vi må endre teknologi, og vi må endre reisevaner.

Rådmannen og det politiske flertall legger opp til at vi fortsatt skal ha en formidabel befolkningsvekst og netto innflytting til Bærum.

Hvis vi ikke foretar andre politiske valg vil Bærums befolkning øke med 44.000 innbyggere frem til 2038.

Det er allerede vedtatt at all vekst i transportsektoren skal komme i form av kollektiv, sykkel og gange.

Vi skal med andre ord ikke ha flere biler og ikke kjøre flere kilometer totalt med bil i 2038 enn i dag.

Det betyr i klartekst at vi må redusere mulighetene for både å ha bil og å bruke bil.

Samtidig skal utslippene ikke bare fryses, men reduseres.

I Parisavtalen har vi forpliktet oss til å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. Bærum er ikke unntatt.

Rådmannen foreslår et hovedmål om at 25 prosent av personbilene i Bærum skal være utslippsfrie i 2025 med gitt befolkningsvekst og uendret bilhold.

Skal vi kunne nå målet må vi imidlertid nettopp endre bilholdet. Det er ett av de viktigste budskapene fra klimapanelets rapport.

Skal vi nå 40 prosent-målet i 2030 så må minst 30 prosent av bilparken være utslippsfri i 2025, og det absolutte antallet personbiler kan ikke ha økt.

Hvordan skal vi så få dette til? Vi kan ikke innføre sterke begrensninger og hindringer som reduserer befolkningens mobilitet uten å tilby erstatninger og noe i tillegg.

Skal vi ha vekst i sykkel og gange så må vi legge til rette for det.

Vi må omprioritere kjørearealer for bil til arealer for gående og syklende. Vi må gi gående og syklende rang i veikryss og sikre et godt vintervedlikehold slik at først og fremst gående og syklende kommer frem.

En overgang til sykling i Bærum fordrer at vi har gode tilbud for elsyklister. Muligheter for parkering og ladning og bysykkelordninger i hele kommunen må på plass.

Areal og transport hører sammen, og planlegging av areal og transport hører sammen.

Ansvaret er i imidlertid delt mellom kommunen og fylket. Kommunen har ansvaret for disponeringen av arealet, og fylket har ansvaret for å tilby kollektiv transport.

At rutetilbud som betjener mange kommuner, samordnes, planlegges og driftes på et overordnet regionalt nivå er naturlig.

Skal vi erstatte privatbilen må vi imidlertid finne erstatninger og fylle rommet mellom privatbil og taxi på den ene siden og ordinære interkommunale rutebusser på den andre siden.

Vi må ha et stort utbud av mellomløsninger. Her er vi bare i startfasen i utviklingen.

Hvem tar ballen? Obos og mange andre private aktører planlegger nå på egen kjøl å starte tilbud med selvgående små matebusser.

Diskusjonen om delingsøkonomi og løsninger på mobilitet er også bare i startfasen.

Bilpooler, sykkelpooler, båtpooler, nabobil, Uber, sømløse reiseløsninger, behovsbasert (on demand) transport og apper er bare noen stikkord for hva som er i ferd med å skje.

Som kommune må vi utrede hvilken rolle også vi, som et fellesskap for alle innbyggerne i vår kommune, skal ha på dette feltet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Om det er behov for et eget kollektivselskap som supplement til Ruter, om vi skal ha et mobilitetsselskap eller hva denne rollen og dette tilbudet skal være vil bare et grundig arbeid vise.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.