Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En investering i verdighet

Vi har et stort arbeid foran oss, skriver leder for Utvalg for velferd i Asker, Cecilie Lindgren (H).

Foto: KARL BRAANAAS

Det er tre krevende kostnadsområder Asker kommune vil stå ovenfor fremover.

 Det er heldøgnsomsorgsplasser for eldre, kapasitet i skoler og barnehager og teknisk infrastruktur. Hovedutvalg for velferds budsjett utgjør 1/3 av et driftsbudsjett på ca. 5,5 mrd.

Innen 2040 vil andelen av befolkningen over 80 være mer enn doblet samtidig som fødselstallene er fallende. I 2044 vil utgiftene til område øke med 2 mrd., eldreomsorg utgjør en 1,5 mrd. av dette. Rådmannen har redegjort for utfordringen i forslag til kommuneplan, samfunnsdelen og det første budsjettet for ny kommune. Det innebærer at vi har et stort arbeid foran oss og at det arbeidet starter nå.

Som leder av hovedutvalg Velferd ønsker jeg å kommentere på min tilnærming til problemstillingen og samarbeidspartienes tilleggsforslag som er fremmet til velferdsbudsjettet.

Jeg mener at yngre generasjoners evne til å prioritere de eldre gir uttrykk for et samfunns etiske standard. Det handler om verdighet. Vi har et ansvar for å skape en bærekraftig helsetjeneste som møter helseutfordringene, som motvirker sosiale forskjeller og som fremmer god helse for alle uansett alder. Derfor er bærekraftsmål nr. 3 God helse et satsingsområde i Asker kommune. Den sosiale bærekraften og innenforskap blir helt sentralt i tiden fremover. Vi skal levere på kvalitet og verdighet i velferdstjenestene. Vi er alle forskjellige og vi skal leve våre liv hele livet. Det skal være trygt å bli eldre.

Eldre er ressurser i samfunnet og bidrar med en betydelig verdi blant annet i form av å være kulturbærere, gi vesentlige bidrag gjennom frivillig arbeid og til familien. Ensomhet blant eldre er en samfunnsutfordring, flere må få brukt sine ressurser gjennom aktivitet og deltagelse som gir merverdi. Vi må ha en aktiv politikk for et mer aldersvennlig samfunn.

Alle bør få anledning til å være selvstendige så lenge som mulig, derfor må vi som kommune bygge oppunder det. Hjemmetjenestene er sentrale, medvirkning og aktivt pårørende samarbeid vil være viktig. Du skal få riktig hjelp når du trenger det og hjelp til selvhjelp. I rådmannens forslag til budsjett er dekningsgraden for utbygging av sykehjem justert fra 21 prosent til 20 prosent beregnet av antall personer over 80 år. Vi er tydelig på at vi skal ha heldøgns omsorgskapasitet til dem som har behov for det, derfor har vi etterspurt en sak til utvalget med kunnskapsgrunnlaget for vurderingen og prognoser for behov de neste fire årene.

Mange eldre er friskere lenger. Samtidig får flere demenslidelser. Derfor foreslår vi i årets budsjett at rådmannen utreder flere avlastningstiltak for hjemmeboende med demenslidelse. Avlastning i hjemmet og avlastning på kveld er forslag til tiltak slik at pårørende kan ta vare på egen helse og nettverk. I den kommende fireårsperioden er ett mål et mer demensvennlig samfunn.

Som leder av utvalget for velferd, og som siviløkonom og Høyre-politiker, vil jeg påvirke utvalget og administrasjonens tenkemåte fra å se på velferd som et kostnadsområde til å se på det som et investeringsområde. Det handler om investering i verdighet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.