Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En grønn og bærekraftig fremtid for alle

Artikkelforfatteren (t. h). synes det er flott at han som politiker få en dytt i ryggen i klimapolitikken og synes det er bra at ungdom i Bærum og resten av landet er engasjert i klima og miljøspørsmål.

FOTO: KARL BRAANAAS

Klima- og miljøpolitikk er et meget viktig, men også et meget vanskelig og langsiktig arbeid. Derfor mener Bærum Høyre at bedre samarbeid er viktig for å oppnå våre klimamål. Høyre er opptatt av å gi barna og barnebarna våre en klode som er i bedre stand enn den var da vi overtok den. Dette gjør vi gjennom en klimapolitikk som virker. Allerede i 2030 skal utslippene være kuttet 45 prosent, gjennom et helt nytt og forpliktende samarbeid med EU.

Bærum har gjort mange spennende og fremtidsrettede tiltak for å gjøre Bærum til en flott kommune å bo i også for fremtidige generasjoner. Det har vi også gjort på klima- og miljøområdet.

1. Vi etablerer Bærum som en klima klok kommune.

2. Vi har vedtatt en meget ambisiøs sykkelstrategi.

3. Den nylig vedtatte planen for Fornebu inneholder Fornebu som nullutslippsområde.

4. Ny miljøvennlig E-18 ble nylig sikret.

5. Fornebubanens fremtid er nå på skinner.

Dette er mange og gode tiltak. Men virker de? Hvordan kan vi vite at lokale løsninger gir mindre utslipp og bidrar til et bedre klima.

Dette vet vi ikke nok om og vi kan helt sikkert bli bedre. Men noe vet vi.

Nylig publiserte organisasjonen CDP (Carbon Disclosure Project) en liste over hvilke byer og kommuner de mener oppnår de beste resultatene etter innrapportering i 2018, når det gjelder klimagassutslipp og klimatilpasning. Dette er en organisasjon som arbeider for at myndigheter og bedrifter verden over skal redusere sine klimagassutslipp.

Av over 600 byer og kommuner i verden har Bærum blitt plukket ut som en ledende aktør på grunn av sitt miljø- og klimaarbeid.

Budstikka skriver selv at dette må kunne kalles en fjær i hatten. Samtidig skriver de at dette ikke må bli en sovepute. Det er Bærum Høyre selvsagt helt enig i

Men det er motiverende å se at tiltak og prosjekter som vi setter i gang får god effekt.

Miljødirektoratets statistikk viser også at utslipp av klimagasser i Bærum går ned. Faktisk så har nedgangen vært på 27 % fra 2011 til 2017. Redusert bilkjøring og økt andel av elbiler er noe av det som bidrar til nedgangen.

Rett før sommeren streiket mange av våre ungdommer for mere handling. Bærum Høyre synes det er flott få en dytt i ryggen i klimapolitikken og vi synes det er bra at ungdom i Bærum og resten av landet er engasjert i klima og miljøspørsmål. Det gir oss bare mer motivasjon til å fortsette å kutte utslippene.

Bærum Høyre ønsker mere samarbeid med de partier og organisasjoner som ønsker å bidra til tiltak som faktisk virker og ikke med dem som er mest opptatt av små symbolske tiltak som har tilnærmet null effekt på klima. Det eneste dette fører til er at folk blir lei klimapolitikk. Vi vil heller gjøre de gode og kloke tiltakene som faktisk bidrar til reduserte utslipp. Bærum Høyre vil føre en politikk som folk faktisk har tro på. Dersom vi skal lykke med å kutte utslipp må vi også ha folket med oss.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.