Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En grønn boligpolitikk for alle

SV-politikerne Anita Malmer Solli (t.v.) og Kjersti Marie Stensrud mener at det er naivt å tro at man kan bygge seg ut av økningen i boligprisene i et pressområde som Bærum.

FOTO: PRIVAT

MDG Bærum parerer vårt innlegg av 4. juli med at vi ikke ønsker å bygge i Bærum. Det vi ønsker er å legge til rette for en grønn boligbygging for de mange, ikke bare de få. SV og MDG er enige om mye, også innenfor boligpolitikken, men på enkelte punkter skiller vi lag. Vi mener det er naivt å tro at man kan bygge seg ut av økningen i boligprisene i et pressområde som Bærum, uten at det går på bekostning av verdifulle arealer, kulturvern, lokal identitet og bomiljø.

Hovedmotsetningen i boligpolitikken ligger i profitt eller ikke profitt. Vi må velge mellom utbyggernes jag etter høyest mulig avkastning, og målsettinger som gagner oss alle. For dem som ivrer for utbygging av Avtjerna eller Fossum, eller er opptatt av at husene i Sandvika må være 16 etasjer, må vi spørre oss om hvem som tjener på dette? SV mener at utviklingen skal være til det beste for innbyggerne, ikke utbyggernes profitt.

Bærum SV mener livskvalitet og miljø er viktigere enn økonomiske interesser. Vi forbruker for mye, og det er ikke bærekraftig. Selvfølgelig vil vi ha behov for flere boliger, også i fremtiden. Vi ønsker å møte dette med å tenke helhetlig på den bygningsmassen vi har, ta mer vare på det som allerede eksisterer og i større grad se potensialet og mulighetene i å reparere, omdanne og gjenbruke denne.

MDG Bærum skriver i sitt partiprogram at de ønsker boligbygging rundt knutepunkter. I og for seg et godt argument med miljøperspektiv, da infrastrukturen er til stede ved de eksisterende knutepunktene. Problemet med ensidig fokus på knutepunktstrategi er at boligbyggingen skjer på utbyggernes premisser og blir for ensidig.

Vi har sett i kommunen vår at store utbyggere går fra dør til dør og kjøper opp eiendommer, for så å presse gjennom reguleringsplaner med høyest mulig utnyttelse, gjerne under dekke av miljøhensyn, men først og fremst for profitten. Både i Sandvika, Bekkestua, og på Stabekk ser vi at eldre bygg som er en viktig del av stedets identitet, rives med henvisning til knutepunktsfortetting. Bærum SV mener kulturminnevern og godt lokalmiljø er viktigere enn profitt.

Samtidig legges det minimalt med press på utbyggerne for å sikre arealer til skoler, barnehager, omsorgsboliger og andre velferdstjenester innenfor planområdene, noe som igjen øker presset på markagrensen, dyrket mark og verdifulle grøntområder. Det fører til sentralisering, større enheter og økt transportbehov. Vi er ikke mot fortetting, men vi kan ikke gå på akkord med verdifulle verdier som lys, luft og lekearealer. Et ensidig fokus på knutepunktfortetting alene er hverken bærekraftig eller gir oss flere billige boliger for folk flest.

Økt utbygging og vekst er ikke miljøvennlig. Vi må sikre gode bomiljøer med nærhet til offentlig tilbud som skole og barnehage, fritidsaktiviteter og servicefunksjoner. I tillegg må kommunen spille en aktiv rolle innenfor sosial boligbygging både for eie og leie.

Bærum SV ønsker å jobbe for en grønn boligbygging samtidig som vi tar høyde for de ulike innbyggernes behov.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.