Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En god plattform

Bærum KrFs Elisabeth Aukrust (nærmest) skriver om sitt partis forventninger til samarbeidsplattformen med Høyre, Venstre og Frp. Øvrige f.v. Morten Skauge, ordfører Lisbeth Hammer Krog, Wenche Steen og Ida Ohme Pedersen.

Foto: Karl Braanaas

En felles plattform med H, Frp, og V skal ivareta menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

KrF er fornøyd med plattformen, som fremhever vår felles kristne og humanistiske kulturarv. Den innehar verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, og idealer som likeverd, frihet, ansvar for en selv og hverandre og respekt for naturen. 

Vi vil gi barn og unge gode oppvekstvilkår, med fokus på å styrke familiene, ikke styre dem, Familiene kan sikre en trygg ramme rundt barns oppvekst. En god barndom varer hele livet. Vi vil intensivere arbeidet mot vold og overgrep mot barn og forebygge mobbing både fysisk og på nett. Vi vil styrke den målrettede innsatsen for lavinntektsfamilier. 

Bærum søker å bli forsøkskommune for regjeringens fritidskortordning. Barn og unge vil få bedre muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Vi vil intensivere det rusforebyggende arbeid blant ungdom i samarbeid med hjem, skole, idrett og politiet. Dette er viktig fordi vi vet at tidlig bruk av rusmidler gir problemer senere i livet. Vi vil forebygge ensomhet og styrke arbeidet med integrering, god psykisk helse og livsmestring. Vi ønsker vi at både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov skal ivaretas. 

Hospice Stabekk skal være et godt tilbud for mennesker i livets siste fase. Vi vil styrke Bærum sykehus.

Vi må legge vekt på rom for mangfold og respekt for grunnleggende verdier og normer

Tro er viktig i manges liv, og Kirken og de øvrige tros- og livssynssamfunnene arbeider innen sjelesorg, sorgarbeid og for barn og unge i kommunen, med tilbud som kor og speidergrupper. Kirker og andre gudshus er samlingspunkter for mange ved viktige begivenheter i livet og andre hendelser. Vi vil arbeide for gjensidig toleranse for annerledes tenkende og troende, og for å realisere et flerbrukshus med kirkebygg på Fornebu Senter.

Integrering er en toveisprosess, og vi må legge vekt på rom for mangfold og respekt for grunnleggende verdier og normer. Alle må ta sin del av ansvaret for at de som kommer til Bærum får muligheten til å lykkes. Det er særlig viktig at barn og unge med innvandrerbakgrunn får muligheten til å delta i aktiviteter på lik linje med andre. Vi vil at flere kvinner med innvandrerbakgrunn kommer i arbeid gjennom mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering. Vi trenger en handlingsplan mot hatytringer mot religiøse minoriteter i Bærum.

Bærum trenger frivillighet og innbyggermedvirkning med god tilgang til kommunale lokaler. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med aktører som Fontenehuset, Villa Walle, Frelsesarmeen, Røde Kors og andre sosiale entreprenører. Vi vil legge til rette for private og ideelle aktører som inkludere utsatte grupper i arbeidslivet. Vi trenger balanse mellom tilbud og etterspørsel for lærlingeplasser.

Plattformen fremhever vårt ansvar overfor miljøet og naturmangfoldet. Vi må redusere klimagassutslipp, matsvinn og bruk av engangsplast. Vi ønsker forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn og utrede nye baner og bussfelt. Blomsterenger skal stå uklippet i parker, langs turstier og veier, for å ivareta bier og andre pollinerende insekter.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.