Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En god oppvekst for alle

KAMPSAK: – Fullstendig kostnadsfrie trenings- og øvingsmuligheter for barn og unge ut det året de er 18 år i alle kommunale idretts- og kulturarenaer har lenge vært en kampsak for Arbeiderpartiet, skriver innsenderne.

Barn og unge. For Arbeiderpartiet vil det alltid være en av våre viktigste oppgaver å sørge for at alle barn og unge får en så trygg og god oppvekst som mulig.

Under mottoet: «Alle skal med» vil vi alltid jobbe hardt for at ingen barn og unge opplever mobbing og utenforskap i Asker.

Funnene i undersøkelsene Ungdata og Ungdata junior og den sterke økningen i politiets bekymringssamtaler med ungdom gir grunn til bekymring både for foreldre og folkevalgte.

Les også: Tredobling i antall bekymringssamtaler: Unge tas inn til alvorsprat

Les også: Forebyggende barne- og ungdomsarbeid i Asker

Politiet mener de har god oversikt over ungdomsmiljøene, men de er bekymret for den relativt liberale holdningen til lettere narkotiske stoffer som synes å være gjeldende blant en del av ungdommene. Politiet etterlyser mer tilstedeværelse fra foreldrenes side.

Forebyggende arbeid er alfa og omega i arbeid med unge som utfordrer omgivelsene, det er alle enige om.

Men, spørsmålet er om politireformen og etableringen av Oslo politidistrikt har hatt den ønskede virkning på det forebyggende arbeidet.

Lokalkunnskap er av stor betydning, og å ha flere politibetjenter som kjenner ungdommene, gjør miljøet mer gjennomsiktig og håndterbart.

Derfor er det bra at det kommer mer ressurser til Asker, men én stilling til erstatning for en tom stillingshjemmel er ikke faktisk styrking, noe som må til dersom man skal få jobbet godt forebyggende.

Arbeiderpartiet er opptatt av at politiets forebyggende arbeid fortsetter med samme gode kvalitet som vi er vant til også inn i nye Asker.

Arbeiderpartiet mener at miljøarbeidere er en viktig brikke i offensiv satsing på gode forebyggende tiltak i skolen, og dette vil stadig ha høy prioritering fra vår side. Miljøarbeideren er en person som jobber tett på elevmiljøet i skolen med mål å skape og opprettholde et godt skolemiljø og tidlig fange opp de elevene som sliter.

Helsesøstrene spiller en sentral rolle i det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Gjennom adskillige politiske vedtak får helsesøstrene stadig tilført nye tidkrevende oppgaver, slik at tiden ofte ikke strekker til.

Arbeiderpartiet mener derfor at det er viktig å tilføre nettopp helsesøstertjenesten økte økonomiske ressurser. Vi ønsker også å se på nettbaserte løsninger for å gjøre det lettere for unge å komme i kontakt med helsesøster.

Alle arenaer hvor barn og unge oppholder seg, skal være frie for alle former for krenkende adferd, og miljøet skal oppleves trygt, godt og inkluderende.

For å få dette til må foreldrene, FAU og elevrådene involveres i større grad.

Vi trenger effektive tiltak for å hindre utenforskap på grunn av foreldrenes økonomiske stilling. Derfor ønsker Arbeiderpartiet at unge ut det året de er 18 år skal nyte godt av ordningen med aktivitetskort, og at BUA utlånsordninger også bør inkludere musikkinstrumenter.

Fullstendig kostnadsfrie trenings- og øvingsmuligheter for barn og unge ut det året de er 18 år i alle kommunale idretts- og kulturarenaer har dessuten lenge vært en kampsak for Arbeiderpartiet.

Andre viktige forebyggende tiltak som vi vil prioritere:

  • Legge til rette for flere lavterskeltilbud for barn og unge som av forskjellige årsaker deltar mindre i annen aktivitet på fritiden.
  • Øke antall lærlinger for å hindre ungdom i å falle utenfor skole og arbeidsliv.
  • Styrking av barnevernet med spesiell fokus på rekruttering av gode fosterhjem og god flerkulturell kompetanse hos de ansatte.
  • Utvide ordningen med å tilby sommerjobber for all ungdom som trenger det.
  • Bedre utdannings- og yrkesveiledningen.

Arbeiderpartiet vil alltid prioritere gode tiltak for å skape så gode og inkluderende arenaer for barn og unge som mulig.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

For oss er det en selvfølge at Nye Asker bør ha som ambisjon å være en av landets beste kommuner å vokse opp i.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.