Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En fremtid på Avtjerna

Avtjerna kan gi en bedre balanse mellom øst og vest i Bærum kommune, skriver Elisabeth H. Gjølme, nestleder i planutvalget.

Foto: Privat

Vi må ikke lukke øynene for fremtidens muligheter i Bærum.

En gang i fremtiden vil Avtjerna-området mellom Skui og Sollihøgda være et moderne og attraktivt boområde.

Selv om Bane Nor ikke vil bygge en stasjon på Avtjerna, når det skal bygges ny jernbanetrasé til Hønefoss. Selv om Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ikke lenger godkjenner Bærums kommuneplan om Avtjerna som fremtidig boligområde og derfor vil omgjøre til LNF-område.

I denne, som i alle planperioder siden 1990, er Avtjerna avsatt til fremtidig boligformål i kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen og Statens vegvesen hadde innsigelser, noe KMD etterkom.

Nå starter arbeidet med en ny kommuneplan. Det er liten tvil om at Avtjerna blir å finne i arealdelen til denne planen som et mulig boligområde – på lang sikt. Så lenge ikke Avtjerna ligger innenfor markagrensen er det ikke noe til hinder for at Bærum en gang i fremtiden – vi snakker omkring 2040–2050 – vil løse boligbehovet med utbygging på Avtjerna.

Etter snart ett år i planutvalget i Bærum trer konfliktene mellom vekst og vern stadig klarere frem. De prioriterte vekstområdene som ligger innenfor Bærums grenser skal utvikles og det skal tas hensyn til friluftsliv og blågrønne strukturer, samt avgrensning til næringsformål. Dette gjelder Sandvika, Lysaker, Fornebu og Bekkestua. Høvik vil ha potensial til å bli et vekstområde når E18 legges i tunnel fra Strand til Ramstadsletta.

Oppgaven vår er også å tenke lenger fremover og planlegge for generasjonene som kommer. De skal ikke bare være velkomne til Bærum, vi skal også ha planlagt for dem som er barn og unge i dag. Det er i denne forbindelse Avtjerna i de siste 30 år er avsatt til fremtidig boligområde. Det er derfor ganske oppsiktsvekkende at først Bane NOR med godkjennelse i Samferdselsdepartementet, og senere i KMD i reguleringsplanen for Ringeriksbanen, utelater stasjon på Avtjerna og etterlater Bærum med et steindeponi fra tunnelen mellom Sandvika og Sundvolden, innenfor Avtjerna området.

Vi har noen rammebetingelser vi må forholde oss til. Hensyn til friluftsliv og blågrønne strukturer er svært viktige. En er ønsket om å bevare mest mulig grønt, også innenfor eksisterende boligområder. En annen er markagrensen som i praksis er absolutt og få tror at den kommer i bevegelse.

Det overordnede bildet er at ungdom, helt uavhengig av farge på regjeringer trekker mot sentrum fremfor å bli boende i periferi. Utdanningsnivået øker, det gjør også mobiliteten i samfunnet. Det blir neppe tvangsflytting i Norge, så denne trenden må vi som ansvarlig kommune ta høyde for.

Jeg tror det er viktig at vi evner å se fremover og fortsatt har som siktemål å utvikle og samtidig bevare. Bærum skal balansere vekst og vern, og i samsvar med et klart ønske hos Bærums befolkning prioriterer grønne boligområder.

Avtjerna er en mulighet til å gi nye generasjoner gode boområder og et flott møte med naturen. Alle skal ikke bo i blokker i Sandvika, på Fornebu eller Bekkestua. Vår oppgave er å sikre at de kan velge.

Mens presset på fortetting har vært stort i Østre Bærum, er det fortsatt plass til fornyelse og utvikling i store deler av Vestre Bærum – uten at grøntpreget forsvinner. Avtjerna kan gi en bedre balanse mellom øst og vest.

Vi får kanskje ikke gjort noe med at Avtjerna ikke blir en stasjon på Ringeriksbanen. Ei heller at Avtjerna foreløpig blir liggende i et LNF-område. Men dette skal ikke hindre Bærum Høyre å tenke lange tanker, balansere vekst og vern og gjøre som vi har sagt overfor våre velgere.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.