Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

En berikelse på Bærum sykehus

ET BEVIS: – Uten bevisst og positiv integrering av alle nye landsmenn vil vi ikke klare denne utfordringen. Det er ikke bare Bærum sykehus et bevis for, men alle sykehus rundt om i landet, skriver innsenderen.

Innvandrere og flyktninger burde ses som en berikelse i vårt samfunn. Ta en tur til Bærum sykehus.

Det er nesten daglig artikler, diskusjoner og innslag i våre medier om hvor problematisk det er med å få innvandrere og flyktninger integrert i vårt samfunn. Sjelden hører vi om de positive konsekvensene, spesielt nå i valgkampen.

Les også: Vi – de uanstendige

Les også: Åsmund Aukrust tilbake på Utøya: – Skremt av rasismen

Les også: Kampen må tas i skolen

I alle debatter kommenteres det hvor viktig det er med integrering av alle nye landsmenn inn i vårt samfunn.

«Samfunn» i denne sammenheng har et vidt spekter av definisjon; alt fra hele landet via kommuner, byer, tettsteder og helt ned i de enkelte boligområder og arbeidsplasser.

For å lykkes er det viktig med personer, organisasjoner, arbeidsgivere og politikere som tar initiativ til handling, som viser hvordan tiltak kan gjøres som konsekvens av hva vi må gjøre. Og det finnes mange gode eksempler.

I mitt daglige yrke som rådgiver i Multiconsult og professor ved NTNU har jeg gjennom mange år arbeidet med planlegging av sykehus sett i et livsløpsperspektiv ut fra teori og forskning. Men den praktiske opplevelsen av hvordan det hele fungerer får man jo ikke før man blir en bruker.

Heldigvis har jeg ikke hatt store behov for å benytte sykehus, men som pasient på Bærum sykehus nå i 2017, én gang i mars og så i august, har jeg hatt meget positive opplevelser.

Behandlingen for årsakene til innleggelse var en flott opplevelse. Men det jeg ønsker å fortelle om var alle menneskene jeg kom i kontakt med. De representerte et stort mangfold av nasjonaliteter på alle plan.

Hver og en av dem fortjener en egen omtale og takk. De jobbet virkelig integrert med hverandre og med oss pasienter.

Sangen til barn av Jo Tenfjord om «Noen barn er brune, noen barn er gule …. meget er forskjellig – men inni er de like», med sine syv vers kom frem fra glemselen, den burde bli obligatorisk læring for alle i samfunnet.

Legene som, med ulik nasjonalitet, kom for samtale og spørsmål, satte seg ned. Hodet på samme nivå som mitt kombinert med god tid ga en personlig konversasjon.

Sykepleiere som kom for å ta prøver, sette sprøyter etc., visste hvorfor jeg var der, og de pratet i vei. Det samme med hjelpepleiere og transportører.

I rommet jeg lå var det fire personer med ulike utfordringer og behov. Jeg overhørte mage gode og lange samtaler.

De som ikke kunne gå selv for å hente mat, ga bestilling om hva de ønsket og ble servert ved sengen. Når vi selv kunne gå til spiserommet, ja så var det en liten kaffe med et bra utvalg tilrettelagt og servert av personer med skiftende nasjonal bakgrunn.

Jeg følte virkelig glede over slik opplevelse av kulturell blanding og smilende positive mennesker.

Demografisk utvikling i Norge tilsier at vi passerer 7 millioner innbyggere rundt 2055. Økningen har bakgrunn i økt levealder, høy fødselsrate samt innvandring.

Dette vil kreve flere nye offentlige formålsbygg i tillegg til de vi allerede har. Disse byggene skal bemannes opp med personell innen helse, omsorg og skoler. Uten bevisst og positiv integrering av alle nye landsmenn vil vi ikke klare denne utfordringen.

Det er ikke bare Bærum sykehus et bevis for, men alle sykehus rundt om i landet. Mine to arbeidssteder er også et bevis på sterk kulturell integrering med personell fra mange land. Det gir farge, inspirasjon og glede i hverdagen.

Da jeg vokste opp, ble sangen til Jo Tenfjord sendt på radio hvert år på FN-dagen 24. oktober. Det håper jeg vil fortsette slik at politikere og alle andre i Norge kan tenke på innholdet og ta det inn over seg i debattene som kommer.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Debatter det gode, vis til gode erfaringer og bygg videre på det.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler