Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Eldrevennlige sykehus er tidsriktig

Bærum sykehus.

Foto: KINE THORSEN

Norge er snart et land med flere rullatorer enn barnevogner. I 2060 er antallet innbyggere over 80 år tredoblet og antallet over 90 firedoblet. Nye Bærum sykehus må ta hensyn til denne utviklingen. I dag er det eldrevennlig som er tidsriktig.

I perioden 2017 til 2025 skal det ved Bærum sykehus utføres byggearbeider for nærmere 800 millioner norske kroner. En viktig del av arbeidet er utbedring og oppgradering av seks sykehusavdelinger. Overskriften for det oppgraderte sykehuset bør være: Eldrevennlig.

En høy andel av dem som legges inn på sykehus er eldre. Helseminister Bent Høie har tatt til orde for at alle sykehus bør ta mer hensyn til denne aldersgruppen. Alle bør bli møtt som den man er.

På Bærum sykehus er vi så heldige å ha et av landets ledende fagmiljøer innen geriatri. Akutt syke eldre møter helsepersonell som er spesialiserte i utredning og behandling av denne pasientgruppen. Studier utført blant annet ved Bærum sykehus viser at omtrent halvparten av eldre som legges inn akutt på sykehus har forvirring eller annen form for kognitiv svikt og at disse pasientene behandles på mange ulike sykehusavdelinger. På Bærum sykehus jobbes det med å øke kunnskapen om denne pasientgruppen på tvers av sykehusets avdelinger. Alle ansatte, både helsepersonell og øvrige ansatte i sykehus skal kunne gjenkjenne personer med kognitive svikt.

For å forebygge utrygghet og forvirring for eldre er de fysiske omgivelsene viktig: Skilt med stor skrift og enkle beskjeder, bruk av farger og kontraster, forutsigbarhet og forståelige løsninger. På Bærum sykehus har de i tillegg sykehusverter, pensjonister som bistår pasienter og pårørende. Ordningen er et glimrende eksempel på at eldrevennlige tiltak ikke nødvendigvis må ha en høy kostnad.

Når eldre med kognitiv svikt legges inn på sykehus, er det aller viktigst å kunne oppleve forutsigbarhet og trygghet.

Pasientene bør slippe å flytte rundt på sykehuset. Pasientforløpene bør være preget av kontinuitet. Unødvendig flytting mellom ulike avdelinger bør unngås, fordi det øker risikoen for forvirring. En vet at akuttgeriatrisk behandling av tverrfaglige spesialiserte tverrfaglige team virker og øker sjansen for at flere eldre kan fortsette å klare seg selv i sitt eget hjem også etter akutt sykdom.

Eldre er den pasientgruppen som øker mest. Helseministerens oppfordring om eldrevennlige sykehus må følges opp! Visjonen og overskriften for oppgraderingen av Bærum sykehus bør være, et eldrevennlig sykehus. 

I utformingen av det nye sykehuset er det avgjørende at personer med geriatrisk spesialkompetanse på sykehuset og i Asker og Bærum kommuner involveres i planleggingsarbeidet og i beslutningsprosessene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.