Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Eldreomsorgen i Bærum – en sak med flere sider

Bærum kommune har gjort noen valg som er gode for store deler av befolkningen, men som påvirker resultatet i årets kommunebarometer, skriver velferdsdirektør Kristin Nilsen.

Foto: Trude Blåsmo

Bærum har helt bevisst satset på hjemmebaserte tjenester, skriver velferdsdirektør Kristin Nilsen.

Vi skal som kommune hele tiden være ydmyke. Vi tar kritiske forhold på stort alvor og vil forbedre oss. Etter at Budstikka presenterte resultatene fra Kommunebarometeret 2019, har vi behov for å vise at kommunen har gjort noen valg som er gode for store deler av befolkningen, men som påvirker resultatet i denne undersøkelsen negativt.

Ett eksempel er utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Kommuner som har få betalte liggedøgn for utskrivningsklare pasienter får god uttelling. Bærum kommune har valgt en praksis hvor at pasienter som er i helt siste del av sin livsfase ikke skal måtte flyttes ut av sykehus, såfremt ikke de selv eller pårørende ønsker det. Det er både faglige og etiske grunner for dette valget, men det får konsekvenser for resultatene våre.

Kommuner som har en høy andel korttidsplasser kommer godt ut i kommunebarometeret. Bærum kommune har hatt en helt bevisst satsing på hjemmebaserte tjenester, enten i eget hjem eller i omsorgsbolig med bemanning. Dette bidrar til mindre behov for korttidsplasser. Nesten alle våre omsorgsboliger har bemanning hele døgnet. Tilsvarende tilbud er det mange kommuner som ikke har.

Når det gjelder enerom, kommer våre resultater til å forbedre seg allerede neste år. Kommuner som har enerom med fullverdig bad kommer best ut i undersøkelsen. I Bærum har vi fortsatt enerom som ikke har dusj på rommet og disse teller ikke med som enerom. Bærum står nå midt i en oppgraderings- og flytteprosess som gjør at beboerne i løpet av 2020 får fullverdige enerom, med noen få unntak som f.eks. ektepar som ønsker å bo sammen.

Tilbud om skjerming av personer med demens er også en indikator. Bærum kommune forsøker så langt som mulig å ikke ha skjermede enheter. Dette handler om å gi personer med demens frihet til å bevege seg, riktignok under trygge rammer. Derfor bygger vi blant annet Carpe Diem demenslandsby.

Når det gjelder matlevering i hjemmet, er Bærum ved en feil registrert med null. Det korrekte tallet er at nærmere 450 hjemmeboende mottar matlevering i sitt eget hjem. Dette er en tjeneste som er styrt av etterspørsel i vår kommune. Alle innbyggere over 65 år kan bestille matlevering.

Bemanning har også vært et sentralt tema i debatten om Kommunebarometeret. Jeg vil understreke at bemanning i seg selv ikke er en indikator, men andel medarbeidere med fagutdanning blir vi målt på. Og når det gjelder medarbeidere med fagutdanning, ligger vi lavere enn landsgjennomsnittet – og det bildet jobber vi med å endre.

Kommunebarometeret er en av flere undersøkelser som vi følger nøye. Indikatorene i undersøkelsen endres fra år til år, og vi ser at ikke alle indikatorene er like relevante. Bildet er nyansert og resultatene er vanskelig å sammenligne. Generelt får store kommuner, som Bærum, lavere score enn små og mellomstore kommuner.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.