Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Eldreomsorgen i nye Asker

– Ap har en dårlig «record» i Kommune-Norge. Jeg vil advare mot å slippe til Ap i Asker, skriver Ole Jacob Johansen, førstekandidat for Asker Frp

FOTO: PRIVAT

De eldre og deres pårørende er best tjent med at Frp fortsetter i posisjon og får fortsette arbeidet for en enda bedre eldreomsorg i hele den nye kommunen.

For Frp er det viktig at eldre som trenger det får en trygg plass å bo. Med Fremskrittspartiet i regjering har kommunene aldri før hatt så gode muligheter til å bygge nye sykehjemsplasser. Staten tar opp mot 70 prosent av kostnadene ved bygging, som betyr at kommunene kan bygge flere og bedre sykehjemsplasser slik at våre eldre får et bedre botilbud. Siden 2014 har vi satt av over 25,5 milliarder kroner til bygging og renovering av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig. Det er tre ganger så mye som Arbeiderpartiet satte av under sine siste fire år i regjering.

Arbeiderpartiets Ivar Granum mener det er nødvendig med et sterkt Arbeiderparti for en bedre eldreomsorg (Budstikka 11. juli). Mon det. Ap har en dårlig «record» i Kommune-Norge. Ser vi på Oslo er det lagt ned over 400 sykehjemsplasser siden 2015. Ap styrer nær halvparten av landets kommuner. De har dermed alle muligheter til å vise resultater lokalt der de sitter med virkemidlene til å satse på eldreomsorgen i praksis, men har lite å vise til. 

Troverdigheten til Ap er heller ikke spesielt høy når det gjelder dagtilbud og avlastningsplasser i Hurum, Granums egen kommune. Frp kjempet for dette i lang tid, men ble nedstemt av Ap (!). Det var først da Frp kom i posisjon at dette ble løftet frem. Jeg vil advare mot å slippe til Ap i Asker.

Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Fremskrittspartiet i regjering har ønsket å legge til rette for dette, blant annet ved å lovfeste at alle kommuner skal ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. 

Granum etterspør mer penger til dette, men det er viktig å være klar over at regjeringen har satt av midler til dette tilbudet helt siden 2013. Mange kommuner har valgt å ikke benytte seg av disse midlene. 

Fremskrittspartiet i regjering har også lagt frem eldrereformen «Leve hele livet», som gir oss både praktisk og økonomisk bistand til å styrke eldreomsorgen i kommunen. Frp i Asker vil særlig satse på mat, måltider og ernæring, aktivitet og fellesskap, sammenheng i tjenestene og helsehjelp. 

Frp i Asker har også foreslått at kommunen jobber med ulike bokonsepter som demenslandsby, samt å utvikle tilbudene til demente og deres pårørende. Asker skal være en alders- og demensvennlig kommune. De eldre skal ha trygghet i hverdagen.

Ønsker du en eldreomsorg preget av verdighet, respekt og valgfrihet, og et løft når det gjelder kvalitet og service – da bør du stemme Frp ved årets valg.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.