De siste årene har mine foreldre hatt stort behov for omsorg og helsetjenester, både hjemmebaserte tjenester og sykehjem og sykehus.

Les også: Slik skal ny plan få de gamle opp fra godstolen

Les også: Aktiv eldreomsorg i Asker

Det absolutt mest positive er hvor godt de begge er behandlet av så godt som alle de har møtt. Stor vilje til å bistå, stor tålmodighet og velvilje i det praktiske arbeidet som er og blir utført. Tungt arbeid utført med omsorg og enormt pågangsmot.

Mer bekymret er jeg for noen av de strukturene de møter. Mye kunne vært enklere hvis strukturene og tiltak hadde vært bedre samordnet.

Bærum har åpenbart for lav dekning av sykehjemsplasser. Ventetiden fra vedtak om fast plass til tildeling er for lang.

Fra far fikk fast plass til han kom til Stabæktunet gikk det tre måneder. Det er ikke heldig. Dette gjentok seg da mor fikk fast plass et år senere. Uheldig er det også at de siste månedene før mor fikk permanent plass måtte hun innom mange sykehjem på korttidsopphold, ispedd besøk på sykehuset.

Dette var en tilleggsbelastning på toppen av hennes store helseproblemer. Disse problemene ble skjerpet ved at vedtakene om opphold bare var for to uker av gangen, på tross av at hun med lårhalsbrudd åpenbart hadde behov for lengre opphold.

Korte vedtak skaper utrygghet, en helt unødvendig merbelastning.

At hun umiddelbart skal få ledig plass på samme sykehjem som der far oppholder seg er kanskje ikke å forvente siden de kunne ikke bo på samme rom.

Verre er det at det viste seg umulig å få organisert et opplegg der mor jevnlig kunne besøke sin ektefelle gjennom 65 år.

Vi forsøkte å få på plass en ordning der hun kunne transporteres fra Henie Onstad til Stabæktunet minst en gang i uka. Viljen manglet ikke, hverken på det ene eller det andre sykehjemmet. Men evnen manglet.

Hverken transporttjenesten på Stabæktunet eller Henie Onstad kunne utføre oppdraget, trolig på grunn av kommunale retningslinjer. Ved telefon til tildelingskontoret var meldingen krystallklar, dette var det ikke kommunens oppgave å gjøre noe med.

Svært overraskende når vi vet at det begge steder finnes biler med plass til rullestol, som daglig henter eldre til dagsenteret.

Hvorfor ikke hente noen på et annet sykehjem? Den ordningen virket for øvrig helt utmerket da mor bodde hjemme og besøkte dagsenteret på Stabæktunet. Hun ble ringt opp om morgenen og kunne vurdere om hun var sterk nok til å ta turen.

Hva var det egentlig som forhindret at hun kunne hentes fra et annet sykehjem?

To uker før mor døde fikk hun heldigvis endelig plass på samme sykehjem som far. Tankevekkende nok tre dager etter at jeg ringte tildelingskontorets overordnede i et nytt forsøk på å få på plass en bedre besøksordning.

Enda godt, det var i det minste bra at mor og far fikk noen dager sammen før hun plutselig ble så dårlig at hun falt fra.

Men hvorfor ser en ikke et ektepars behov i sammenheng når en ikke klarer å gi dem plass samme sted? Å forholde seg til alle delene av helse- og omsorgstjenestene er ikke lett. Det jobbes nå med et mer tilgjengelig felles datasystem for helsevesenet.

Forhåpentligvis vil vi da slippe å oppleve at det sendes innkalling fra en avdeling på sykehuset til pasientens hjemmeadresse mens hun er innlagt på en annen avdeling samme sted.

Kanskje blir det da også mulig å få på plass en kontaktperson i systemet, som kan koordinere og hjelpe både bruker og pårørende med å kontakte rett instans ved behov. I dag er ikke samhandlingen god nok.

Mer kunne føyes til, både på godt og vondt. Men det virkelig store tankekorset er at det politiske flertallet i Bærum synes fast bestemt på å bygge ned sykehjemskapasiteten i kommunen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Ingenting tilsier at det er rett vei å gå.