Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Eldreomsorg en salderingspost?

Asker-budsjettet legger opp til en dramatisk forverring av omsorgstilbudet for eldre, skriver artikkelforfatterne.

Foto: TRINE JØDAL

Skal eldreomsorgen bli salderingsposten i Askers kommunebudsjett i det neste tiåret?

Senior Norge Asker er opptatt av at omsorgstrengende eldre i Asker må sikres en god og verdig alderdom tilpasset den enkeltes omsorg og støtte/pleie uavhengig om man er sykehjemsbeboer eller bor hjemme. Gitt de kjente anslagene når det gjelder utviklingen i antall eldre med behov for et omsorgstilbud i de nærmeste årene, mener vi at Asker kommunes handlingsplan for perioden 2020–2029 legger opp til en dramatisk forverring av omsorgstilbudet. I handlingsplanen sies det med rene ord at: «Dersom Asker kommune skal opprettholde dagens dekningsgrad for heldøgns omsorg på 21 prosent, må det opprettes ca. 100 nye sykehjemsplasser annethvert år fra 2023. Å bygge ut sykehjemsplasser i et slikt omfang er ikke bærekraftig.»

Konkret legges investeringsbudsjettet opp til:

Et nytt sykehjem i perioden 2026–2029. Det er vedtatt en foreløpig bevilgning på 400 mill. kroner for utvikling av 100 nye sykehjemsplasser.

75 sykehjemsplasser/boliger med heldøgns omsorg for eldre med ferdigstilles i to faser i 2026 og 2027.

Estimert budsjett er 187 mill. kroner i perioden 2024–2026 og 687 mill. kroner i perioden 2027–2029. Det vil bli søkt tilskudd fra Husbanken.

Nytt helsehus med 110 sykehjemsplasser, dagsenter, aktivitetstilbud, produksjonskjøkken og servicetilbud på Filtvet. Kostnadsrammen er 597 mill. kroner. Det nye helsehuset skal erstatte 87 plasser med heldøgnsbemanning på Filtvet og Klokkarstua.

Når det i handlingsplanen sies at «oppbygging av ambulante tjenester og lavterskel/støttetjenester, bruk av velferdsteknologiske løsninger, samt nye måter å jobbe på» skapes det et helt fordreid og feilaktig bilde av hvordan Askers raskt voksende omsorgs- og pleietrengende eldre skal sikres et verdig tilbud.

Gitt befolkningsutviklingen og den manglende prioriteringen i kommende års kommunebudsjetter, kan etter Senior Norge Askers syn ikke bety noe annet enn at det legges opp til dramatiske kutt i tjenestetilbudet uten at det pekes på konkrete alternativer. Sett i lys av investeringer på andre sektorer, blir eldreomsorgen salderingsposten i den nye storkommunen. Vi håper likevel i det lengste at Askers kommunepolitikere og det nyvalgte eldrerådet ser det akutte behovet for en konkret og bindende opptrappingsplan for eldreomsorgen, som vektlegger av betydningen av å leve et eget liv i egen bolig i sitt eget lokalmiljø, brukermedvirkning og kvalitativt gode og tilgjengelige omsorgstjenester i og utenfor institusjon.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.