Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Eldrebrøken - en komplisert og dynamisk brøk

Ole Jacob Haaland har et interessant og viktig innlegg 17. mars om «Eldrebølgen – løsninger og utfordringer». Han viser også til den meget benyttete «eldrebrøken», dvs brøken med antall arbeidende i telleren og antall eldre i nevneren. Men den er mer komplisert enn som så.

Meget forenklet så er hensikten med «eldrebrøken» å vise offentlige inntekter fra personer i lønnet arbeid (skatteytere) i telleren og antall eldre som mottar offentlig støtte (pensjon og/eller offentlig pleie og omsorg) i nevneren. Men det er ikke bare eldre som er en offentlig «utgiftspost» (uavhengig av om de har vært skatteytere tidligere). Barn og ungdom i barnehage, skole eller i utdanning, syke og de helt eller delvis arbeidsløse og uføre, er også en «utgiftspost» som hører til i nevneren. De aller fleste av disse flytter etter kort eller lengre tid opp i telleren, men nye kommer til.

Da mange kvinner gikk ut i lønnet arbeid i 1970-årene, økte offentlige inntekter (skatteinngangen) i telleren, men det gjorde også nevneren grunnet økte utgifter til barnehager, SFO og omsorg for eldre og syke. Dette var arbeid som kvinner i utstrakt grad hadde gjort ulønnet tidligere, men som var usynlig i offentlige regnskaper, dvs hverken ble vist i teller eller nevner. Charlotte Koren som var i Statistisk Sentralbyrå, gjorde beregninger som viste hvor stor denne usynlige samfunnsverdien var.

I disse koronadager reduseres telleren grunnet syke, permitteringer, oppsigelser og dessverre noen konkurser (reduserte skatteinntekter), og nevneren øker grunnet flere mottakere av dagpenger, sykehusinnleggelser, o.l.

For å komplisere ytterligere, så er det mange eldre som gjør frivillig og ubetalt samfunnsnyttig arbeide. Dette er nå, forhåpentligvis kun i en kortere periode, drastisk redusert grunnet koronaviruset.

Det er meget spennende og usikkert hvordan utviklingen vil bli i denne kompliserte og meget dynamiske brøken på kort og lengre sikt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.