Det er godt nytt for klimaet, godt nytt for Norge og de kommende generasjoner.

Les også:  Ny elbilrekord i bommen i juni

Den foreløpige rapporten fra Statistisk sentralbyrå viser at i veitrafikken gikk utslippene ned med nesten 10 prosent. Det skyldes hovedsakelig en økning i innblanding av biodrivstoff, men også at stadig flere kjører mer miljøvennlige biler som el og hybrid.

Venstre og den blågrønne regjeringen har de siste årene fått på plass en rekke gode ordninger for dem som velger å kjøre miljøvennlige biler.

I 2017 var rundt 20 prosent av nybilsalget elbiler og rundt 18 prosent ladbare hybridbiler. I vårt distrikt er tallene enda høyere.

Ikke bare er bruk av el- og hybridbiler mer miljøvennlig, men også mer økonomisk. Venstre er opptatt av å fortsette denne satsingen, samt å bygge stadig flere ladestasjoner for å gjøre det enda enklere å velge grønt på veien.

Å være miljøvennlig handler om å bli en del av løsningene og ikke problemene. Som enkeltpersoner kan vi på egne vegne foreta mange ulike valg som har positive konsekvenser for miljøet:

Skal jeg bruke sykkelen oftere på handleturer i nærmiljøet? Kan Syden- eller cruiseferien droppes og i stedet gjennomføres mer miljøvennlig i Norge?

Hva med å få med nabolaget på å omgjøre litt av plenarealet til blomsterenger? Kan plastposer byttes med miljøvennlige alternativer?

Er det nødvendig å investere i en vannscooter for å få med ungene på hytta, eller er en kajakk et bedre alternativ?

Kan jeg redusere matavfall i egen husholdning? Kan jeg være litt mer kritisk når jeg neste gang skal ut og handle – hva med gjenbruksbutikken? Er det mulig å bruke apostlenes hester eller kollektivtrafikk i større grad?

Venstre oppfordrer alle til å ta opp hvilke miljøtiltak den enkelte familie kan iverksette. Den yngre generasjon har etter hvert i skolen fått mye kompetanse om problemene verden står overfor, og det er derfor viktig å ta de yngre med på råd.

Vi er på riktig vei, men vi er ikke i mål. Senest i sommer har vi sett dramatiske utslag av klimaendringene i flere deler av verden.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er viktig at alle land følger opp forpliktelsene i Parisavtalen og bidrar for å få ned sine lands utslipp. Norge går foran og viser at klimatiltak i transportsektoren nytter, men målet fremover er å utvikle løsninger som kutter utslipp i alle sektorer, både i Norge og internasjonalt.