Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Elbiler redder ikke miljø og klima

– Det går faktisk an å gjøre ting annerledes med hensyn til trafikkavvikling, skriver innsenderen. Her fra E18 i Bærum.

– Det går faktisk an å gjøre ting annerledes med hensyn til trafikkavvikling, skriver innsenderen. Her fra E18 i Bærum.

Foto: KARL BRAANAAS

Bil er en flott oppfinnelse.

Bilen har gjort oss mobile, vi kommer oss rundt med bil til arbeid og fritid, fest og alvor, som er kjempebra. Men biler i store mengder skaper som kjent problemer.

Mer enn 2,8 millioner personbiler er registrert i Norge. 300.000 av disse er elbiler. Myndighetene mener at innen 2025 skal alle bensin og dieselbiler være erstattet med elbiler. Akkurat dette tror vel ikke alle på.

Norges befolkning er nå 5,4 millioner mennesker. Om bare 30 år, i 2050, er ifølge offentlige prognoser innbyggertallet et sted mellom 6 og 8 millioner.

I Norge er det altså noe mer enn 510 personbiler per 1.000 innbyggere. I Bærum er det 830 personbiler per 1.000 innbyggere.

Om myndighetene får det som de vil, så stiger personbiltallet i Norge opp mot fire-fem millioner i år 2050. Myndighetene vil bygge ut motorveier og infrastruktur for å gjøre plass: Tofeltsveier blir firefelts. Når disse er fulle av elbiler, bygges seksfelts motorveier og så videre. 

Gjennom boligområder (som E18 i Bærum), gjennom verneverdige våtmarker (som Lågendeltaet ved Lillehammer), gjennom skog og over dyrket mark. 

Og elbileiere subsidieres, de slipper unna avgifter. I fjor kostet det oss andre skattytere 19,2 milliarder kroner. Du kan selv regne ut hva det vil koste å subsidiere fire-fem millioner elbiler, slik Elbilforeningen vil.

Ta et kort blikk ut i verden: I Kina med 1,45 milliarder mennesker er det 20 personbiler per 1.000 innbyggere, i India også med 1,4 milliarder mennesker er det 10 biler per 1.000 innbyggere. 

Totalt lever det 7,8 milliarder mennesker på jorden. I 2050 vil tallet være 9,7 milliarder. Med for eksempel 500 biler per 1.000 innbyggere i hele verden, blir det «uhorvelig mange» biler og stort trykk på ressursene, byer og bygder, klima og miljø. 

I tillegg til de fire-fem millioner egne elbiler som vil rulle på norske veier, vil landet vårt ganske sikkert i perioder få besøk av europeiske bilturister i uhorvelig store mengder.

Myndighetene forteller oss at elbiler skal være med på å redde miljø og klima. Det kan se fint ut nå, at elbiler i livsløpet sitt (produksjon og drift) «bare» slipper ut halve CO2-mengden i forhold til bensin/diesel. 

Men i mine øyne vil vinningen gå opp i spinningen og vel så det når hundrevis av nye kilometer bred motorvei skal bygges, med betongkonstruksjoner og broer, parkeringsområder og hus, nye elanlegg, kraftanlegg og kraftlinjer og anlegg for drift og vedlikehold, som gir rasering av skog og jord. 

Det går faktisk an å gjøre ting annerledes med hensyn til trafikkavvikling.

Alt dette er hverken miljø- eller klimavennlig, selv om «rene» biler skal rulle rundt.

At biltrafikk og motorveier generelt skaper barrierer mellom folk og mellom dyr og produserer svevestøv, støy og ulykker, har også veldig mye med miljø og klima å gjøre.

Det er fint i en del sammenhenger å uttrykke fremtidstro, kjære politikere og etatsledere, vise handlekraft og optimisme overfor velgerne. Men det er heller ikke noe nederlag å se virkeligheten i øynene. Det går faktisk an å gjøre ting annerledes med hensyn til trafikkavvikling.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.